.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana godzin pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 31.03.2014

Pracuję w dwóch firmach na pół etatu. Poinformowano mnie niedawno, że w pierwszej firmie mam przejść na pełen etat, co oczywiście uniemożliwia mi pracę w drugim miejscu. Czy taka zmiana godzin pracy możliwa jest do dokonania bez mojej zgody? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W doktrynie przyjęto, że wszelkie zmiany na korzyść pracownika dokonywane są za porozumieniem stron, gdyż rzadko się zdarza, aby pracownik odmówił w takim przypadku. Jednakże jeśli Pani nie chce wyrazić zgody na podwyższenie etatu (zmianę godzin pracy), pracodawca będzie musiał zastosować porozumienie zmieniające.

 

Porozumienie nie jest wymienione wprost w przepisach prawa pracy, gdyż wywodzi się z zasady swobody umów – jednej z zasad Kodeksu cywilnego. Jest dwustronną czynnością prawną, która obejmuje zgodne oświadczenie woli stron – pracodawcy i pracownika. Z inicjatywą zmian warunków pracy lub płacy mogą więc wystąpić obie strony, a do zmiany dojdzie wyłącznie na podstawie zgodnej woli obu stron. Brak zgody którejkolwiek z nich uniemożliwia wprowadzenie zmian do stosunku pracy w tym trybie.

 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Pani sytuacja jest jednak nietypowa, gdyż nie odmawia Pani pracy w ogóle, a jedynie w zwiększonym wymiarze czasu pracy. W tej sytuacji przy wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca powinien podać konkretną i jasną przyczynę rozwiązania stosunku pracy. W mojej opinii to, że nie chce Pani świadczyć pracy powyżej umówionego wymiaru, nie jest wystarczająca przyczyną wypowiedzenia zmieniającego. W tej sytuacji proponowałabym wyjaśnienie z pracodawcą, dlaczego nie może Pani przyjąć jego warunków. Być może okaże się, że wypowiedzenie zmieniające nie będzie konieczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »