.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana formy płatności bez dokonania zmiany w treści umowy o pracę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.01.2010

Jestem pracownikiem etatowym, który wykonuje pracę twórczą. Do niedawna miałem określoną stawkę godzinową, na podstawie której naliczano mi wynagrodzenie miesięczne. Obecnie pracodawca chce, aby wykonywane przeze mnie czynności stały się „dziełami”, a za każde z nich miałbym ustnie ustalać honorarium. Nie zmienia się moja forma zatrudnienia (umowa o pracę), tylko forma płatności. Czy taka zmiana jest zgodna z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) obligatoryjnym elementem umowy o pracę jest określenie wynagrodzenia za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – winno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty (tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03.11.1976 r., sygn. akt I PR 165/76). Co do zasady każda zmiana istotnych elementów określonych w umowie o pracę (zmiana warunków płacy) wymaga od pracodawcy zastosowania określonych procedur prawnych.

 

Wskazać należy, że pracodawca ma możliwość zastosowania jednej z dwóch procedur zmiany warunków pracy i płacy, to jest: porozumienia stron zmieniającego umowę o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 K.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika i pracodawcy na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie.

 

Porozumienie zmieniające jest to dwustronna czynność prawna obejmująca zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika w przedmiocie zmiany treści stosunku pracy lub podstawy jego nawiązania.

 

Bardzo ważną kwestią jest, ażeby modyfikacja treści umowy o pracę była zaakceptowana przez obydwie strony stosunku pracy. Tak więc porozumienie takie uzyskuje moc prawną wtedy, kiedy pracownik wyrazi zgodę na zmianę swoich warunków zatrudnienia. Pamiętać należy, że pracodawca nie może samodzielnie zawrzeć takiego porozumienia, kiedy pracownik nie wyraża akceptacji na zaproponowane przekształcenia w umowie. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo zastosować jednostronne oświadczenie o zmianie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające (art. 42 K.p.).

 

Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronna czynność prawna pracodawcy, zmierzająca do zastąpienia z upływem okresu wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy innymi. W wypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków może nastąpić wygaśnięcie stosunku pracy.

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W przypadku braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony, wypowiedzenie zmieniające powinno być ponadto uzasadnione przez pracodawcę.

 

Reasumując, zmiana warunków wynagradzania (z czym mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie) może być wprowadzona zarówno w drodze porozumienia zmieniającego, jak i wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

 

Mając na uwadze powyższe, uważam, ze pracodawca, chcąc dokonać zmiany w tym zakresie, powinien skorzystać z jednego z dwóch trybów wskazanych powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton