Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana dziedziczących gospodarstwo w latach 70.

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 01.12.2014

W 1974 r. zmarł mój dziadek. Mój ojciec jako jeden ze spadkobierców zrzekł się spadku na rzecz babci – także w moim imieniu. Spadkiem było gospodarstwo rolne. Niedawno zmarł mój ojciec, nie żyje też już babcia. Czy takie zrzeczenie się ojca w moim imieniu było zgodne z prawem? Czy mogę walczyć o zmianę składu osób dziedziczących?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych.

 

Okoliczność, że po śmierci dziadka była Pani osobą małoletnią, nie powodowała automatycznie, że Pani nie dziedziczy lub jest tym w dziedziczeniu ograniczona. Jak każda osoba już od chwili urodzenia ma Pani zdolność prawną, co oznacza zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków.

 

Art. 922 § 1 określa, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców, na zasadach przewidzianych w Kodeksie. Pani ojciec był zstępnym Pani dziadka, zatem wydawać by się mogło, że to jemu na równi z pozostałym rodzeństwem oraz żonie dziadka przysługiwało w pierwszej kolejności prawo do dziedziczenia. Niemniej jest jeden szkopuł, o którym Pani sama wspomina. Rzecz bowiem dotyczył dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Należ pamiętać, że w czasach PRL-u zasady dziedziczenia gospodarstwa rolnego były bardzo restrykcyjne i zmieniło się to dopiero po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2001 r., a i wcześniej zasady te ulegały zmianom. Natomiast przed wspomnianym wyrokiem, pierwszeństwo w dziedziczeniu gospodarstwa rolnego mieli spadkobiercy posiadający określone w Kodeksie cywilnym (a w latach wcześniejszych – w uszczegółowianych w rozporządzeniach) przymioty. Oznacza to, że pojawiała się podwójna kwalifikacja. Z jednej strony należało być spadkobiercą ustawowym (z grona osób wskazanych w przepisach ogólnych prawa spadkowego), z drugiej ponadto należało wykazać się określonymi kwalifikacjami lub wypełniać inne przesłanki przepisów.

 

Ówcześnie brzmiące przepisy określały rzecz w sposób następujący:

 

„Art. 1059. Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

1) odpowiadają warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności albo

2) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

3) są trwale niezdolni do pracy.

 

Art. 1060. W granicach określonych w art. 931 § 2 wnuki spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1, dziedziczą gospodarstwo rolne także wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mogą gospodarstwa dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art. 1059. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Spadek, o którym Pani pisze, jest objęty starymi przepisami (ponieważ otwarty przed 2001 r.), zatem w tym czasie bardzo istotną kwestia było wypełnianie którejś z wyżej wymienionych przesłanek w dacie śmierci spadkodawcy, czyli Pani dziadka.

 

W chwili śmierci Pani dziadka była Pani osoba małoletnią, ale nie kształciła się Pani ani nie pracowała w gospodarstwie.

 

Zatem jeżeli Pani ojciec nie spełniał warunków art.1059 Kodeksu cywilnego (ówczesnego), to Pani jako osoba małoletnia nie mogła dziedziczyć gospodarstwa rolnego ( podobnie Sąd Najwyższy w orzeczeniu o sygn. akt III CRN 337/71).

 

Natomiast aby stwierdzić, jak się rzecz miała naprawdę (np. czy Pani ojciec nie spełniał warunków w tym czasie do dziedziczenia gospodarstwa rolnego), musiałaby się Pani zapoznać z orzeczeniem sądu z 1974 r. Jeżeli nie ma go w archiwum rodzinnym, to można poszukać w sądzie. Bez tego ciężko stwierdzić, czy jest podstawa wnoszenia o zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + dziesięć =

»Podobne materiały

Dokumenty po śmierci mieszkańca DPS-u

Niedawno zmarł mój teść, który w ostatnich latach był mieszkańcem DPS-u. Jakie dokumenty po jego śmierci powinien zgromadzić mój mąż? Teściowa nie żyje od 6 lat (była sprawa spadkowa), a teść pozostawił testament notarialny. Zapisuje w nim majątek swojej córce, ale ta niedawno zmarła. W piśmie notar

 

Koszty pogrzebu i nagrobka w sprawie spadkowej

Moja mama dziedziczy po swojej zamarłej siostrze (wdowa – bezdzietna) wraz z drugą siostrą i dziećmi po zmarłej siostrze i zmarłym bracie. W sądzie złożony jest już wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W skład masy spadkowej wchodzi: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz depozyt got

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »