.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana danych użytkownika Allegro

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.06.2012

Od pół roku jestem użytkownikiem i sprzedawcą na Allegro. Na początku miałem zarejestrowaną działalność w UK, niedawno jednak zarejestrowałem firmę w Polsce. Chciałem dokonać zmiany danych jako użytkownik na Allegro. Kazano mi „wyzerować” zaległości na koncie jako firma brytyjska, wtedy dane do faktury zostaną zmienione. Zrobiłem to, ale Allegro zwróciło mi VAT na koniec miesiąca i znów zmiana danych była niemożliwa. Czy według prawa Allegro nie powinno pomagać swoim użytkownikom (np. przy zmianie danych)? Czy warto starać się o zmianę danych użytkownika na Allegro w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu:

 

  • był Pan lub nadal jest użytkownikiem Allegro jako firma zarejestrowana w Anglii,
  • niedawno zarejestrował Pan firmę w Polsce.

 

Allegro jest prowadzony przez Grupę Allegro w języku polskim, to serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego „organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z Aukcjami, utrzymywany przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro”.

 

Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Allegro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także wszystkich dalszych czynności „może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania samodzielnie lub imieniu innej osoby wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Allegro (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane (Konta Firma). (…) Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie” (Regulamin Allegro).

 

Na koncie formowym zmiany są możliwe (http://allegro.pl/help_item.php?item=1446) w zakresie:

 

  • „Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Allegro,
  • Nazwa firmy, jeżeli nie zmieniają się dane przedsiębiorcy (NIP, REGON, KRS). Nie jest dozwolona zmiana danych firmy, która byłyby jednoznaczne ze zmianą użytkownika konta: NIP, REGON, KRS (nie dotyczy sytuacji, w której następuje zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części)”.

 

Nie można również korzystać z nazwy użytkownika przypisanej do innego konta, nawet jeśli jest ono od dłuższego czasu nieużywane. Użytkownikiem konta wraz z jego nazwą jest osoba (bądź firma), która je zarejestrowała. Zmiana użytkownika konta jest niezgodna z zasadami Allegro. Usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Grupa Allegro jest podatnikiem VAT z wystawia z tego tytułu dla firm oraz klientów indywidualnych na ich żądanie faktury VAT. Regulamin Allegro zawiera w zakresie wystawiana faktur VAT następujące regulacje:

 

„9.3. Użytkownikom Kont Firma wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

 

9.4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.W ramach rejestracji konta firma przy działalności jednoosobowej w Anglii podaje się nazwę firmy, NIP”.

 

Przy rejestracji konta firma na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce podaje się: nazwę firmy, imię nazwisko właściciela, REGON, NIP.

 

Mając na względzie zasady użytkowania kont na Allegro oraz dopuszczalność dokonywania zmian, uznałbym, że jest niemożliwe w Pana sytuacji otrzymanie faktury na nową firmę zarejestrowaną w Polsce.

 

Użytkownik może pozostać ten sam (login i hasło także), jeżeli jest nim Pan. Ale zmianie ulega co najmniej NIP dla celów VAT wskazany przy rejestracji. Jak Pan jednak pisze, Allegro zajęło stanowisko, że w Pana gestii leży, aby konto było „zerowe”. Oznacza to dokonanie jakiejś transakcji na firmę angielską.

 

Jak wynika z opisu w rachubę wchodzi jeszcze system Allegro w zakresie naliczania VAT. Najwyraźniej zawiera on jakieś luki (nie przewidzieli takiej sytuacji po prostu). Pyta się Pan – Czy według prawa Allegro nie powinno pomagać klientom. Oczywiście, że powinno pomagać, wszak na nich zarabia. Jednak Allegro według prawa nie ma obowiązku „pomagania” swoim użytkownikom. Takiego działania wymaga dbanie o dobre imię i zadowolenie klientów, ale nie jest narzucone allegro z mocy prawa.

 

Na drodze sądowej nie dokona Pan raczej zmiany danych jako użytkownik Allegro. Sąd bierze pod uwagę regulamin i obowiązujące zasady zmian danych na koncie Allegro. Sąd stwierdzi, że miał Pan firmę w Anglii i ona była zarejestrowana jako użytkownik. Wskazał Pan określone dane, w tym oznaczenia dla celów podatkowych, jakie miał Pan w Anglii. Obecnie ma Pan firmę w Polsce, zmieniła się nie tylko nazwa, ale i inne dane (NIP, REGON), czego skutkiem jest niemożność przypisania nazwy użytkownika do nowej firmy. Wyjściem jest założenie konta firmy dla działalności w Polsce. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »