.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana członków rady nadzorczej spółdzielni

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 15.06.2016

Moja żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni. 10 członków rady wybrano 3 lata temu na 3-letnią kadencję. Rok temu rada została odwołana i wybrano 9 nowych członków, tj. zamieniono poprzednich, także moją żonę. Żona wniosła pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenie. Czy wybrani członkowie rady mają kadencję według poprzedniego 3-letniego terminu (do 2015 r.), czy 3 lata biegną na nowo? Jak to liczyć dla żony, jeśli sąd uchyli uchwałę i żona znów będzie w radzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze rozumiem stan faktyczny (jeśli nie, proszę mnie poprawić)m Pana żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni innej niż mieszkaniowa. Rada liczyła 10 członków i została wybrana w 2012 r.

 

Zgodnie z art. 45 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze „kadencję członków Rady Nadzorczej określa Statut”. Statut przedmiotowej spółdzielni stanowi, iż „Rada składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat”. Statut nie stanowi, iżby kadencja była kadencją łączną dla wszystkich członków rady, stąd też należy przyjąć, iż jest kadencją indywidualną (dla każdego członka). W przypadku zatem np. odwołania członka rady nadzorczej, jego następca będzie miał własną, 3-letnią kadencję (która skończy się później niż kadencja pozostałych członków rady nadzorczej).

 

W 2014 r. Pana żona została odwołana z funkcji członka rady nadzorczej, a na jej miejsce wybrano nowego członka rady. Wraz z żoną odwołano jeszcze 9 innych członków rady i na ich miejsce wybrano nowe osoby. Natomiast dla jednego, nieodwołanego członka rady, kadencja biegła nadal i skończy się w 2015 r.

 

Żona wniosła o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w części ją odwołującej, sąd w tej części uchwałę uchylił. Żona nie wnosiła o stwierdzenie nieważności uchwały, ale właśnie o jej uchylenie na podstawie art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego. Nie wiem, czy uchwałę uchylono co do wszystkich odwołanych członków rady, czy tylko co do Pana żony.

 

Istotna w sprawie w obu przypadkach będzie podstawowa zasada, iż dopiero w razie prawomocnego uchylenia uchwały walnego zgromadzenia traci ona moc ze skutkiem ex tunc (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1993 r., sygn. akt II CRN 96/93, uzasadnienie postanowienia SN z dnia 14 kwietnia 2003 r., sygn. akt I CZ 17/03). Skutek ex tunc oznacza utratę mocy ze skutkiem wstecznym – tj. następuje stan taki, jakby zaskarżona uchwała nie została podjęta (tj. taki, jakby Pana żony nie odwołano).

 

Mając to na uwadze, kadencja Pana żony skończy się w 2015 r. (jeśli jednocześnie odwołano pozostałych członków – ten wniosek odnosi się także do pozostałych członków), natomiast nowi członkowie rady nadzorczej nie zostali powołani w sposób skuteczny (uchwała o ich powołaniu także powinna być zaskarżona).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl