.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana alimentującego rodzica

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 26.02.2016

Jestem po rozwodzie, ale mieszkam z byłą żoną i dziećmi (13 i 17 lat). Matka się nimi nie zajmuje i nie interesuje, wszystko robię ja. Była żona tylko pobiera ode mnie alimenty i sama wydaje. Czy dzieci mogą przed sądem zadecydować, pod czyją opieką finansową chcą być? Czy możliwa jest zmiana alimentującego rodzica?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że sąd przy rozwodzie zasądził od Pana na rzecz małoletnich dzieci alimenty płatne do rąk matki. Tymczasem z Pana opisu sprawy wynika, że oboje sprawujecie opiekę nad dziećmi formalnie, zaś faktycznie matka się nimi nie interesuje i nie łoży na ich utrzymanie. W takiej sytuacji jest możliwe wystąpienie do sądu o zmianę osoby zobowiązanej do alimentacji poprzez uchylenie alimentów i ich zasądzenie na rzecz małoletnich od matki. Jednak koniecznym warunkiem w tym postępowaniu byłoby udowodnienie Pana twierdzeń, tj., że matka dzieci nie łoży na ich utrzymanie i nie ma wkładu osobistego w ich wychowanie. Nie ukrywam, że w takich sprawach materiałem dowodowym nie tyle są zeznania dzieci, ile po prostu potwierdzenie, kto zaspakaja usprawiedliwione potrzeby dzieci. Natomiast co do „zdania dzieci” może ono być uwzględniono dodatkowa w ramach badania przez RODK, z którego wynikałoby, czy i które z rodziców bardziej się nimi zajmuje. Musimy jednak mieć na uwadze wiek dzieci i świadomość, że wkład w ich wychowanie w tym wieku nie polega na przysłowiowym ich „pilnowaniu”, ale bardziej na uczestniczeniu w ich życiu i sprawach związanych z rozwojem, nauką, stanem zdrowia itp.

 

Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje wyrok rozwodowy, w którym orzeczono nie tylko alimenty, ale i wszelkich istnych kwestiach dotyczących dzieci, w tym w zakresie władzy rodzicielskiej rodziców.

 

Nie będzie też łatwo udowodnić, które z rodziców powinno płacić alimenty, kiedy pozostajecie Państwo we wspólnych gospodarstwie domowym. Oto bowiem przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakładają, że:

 

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka] § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. (…)

 

Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych] § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

 

Kodeks stanowi także o możliwości zmiany:

 

„Art. 138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego] W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Stąd konieczne byłoby wykazanie, że to w istocie Pan jako ojciec zaspakaja usprawiedliwione potrzeby dzieci, zaś matka nie. To miałoby lec u podstaw zmiany zobowiązanego do alimentacji rodzica. W praktyce sąd będzie opierał się na dowodach, kto pokrywa koszty utrzymania dzieci i w jakim zakresie. Zanim więc wytoczy Pan powództwo – warto się postarać o zgromadzenie odpowiednich materiałów na potwierdzenie powyższych przesłanek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »