.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 23.11.2018

Wraz z żoną posiadamy mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym, które planujemy sprzedać. Jest to nasza jedyna nieruchomość, mamy wspólnotę małżeńską. Zakup mieszkania i zawarcie umowy kredytowej miało miejsce w 2013 roku. Warunki tego kredytu są korzystniejsze niż te, jakie można uzyskać obecnie. Dlatego chcielibyśmy zachować kredyt, a środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na budowę domu. Bank dopuszcza możliwość zmiany zabezpieczenia naszego kredytu hipotecznego poprzez przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, która nie musi być własnością kredytobiorców. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie skutki prawne miałoby ustanowienie hipoteki dla naszego kredytu na domu będącym własnością moich rodziców. Jak to wpłynie na ewentualne postępowanie spadkowe w przypadku śmierci jednego z rodziców? Zaznaczam, że jestem jedynym dzieckiem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Fot. Fotolia

Możliwość zmiany umowy kredytu i przeniesienia zabezpieczenia hipotecznego na inną nieruchomość niestanowiącą własność osoby trzeciej (w tym przypadku Pana rodziców) zależna jest przede wszystkim od woli banku, jako że żadne przepisy nie stoją temu na drodze. W takim przypadku, Pana rodzice znajdą się w podobnym położeniu jak w przypadku kiedy poręczaliby Państwa kredyt, tyle że jego zabezpieczenie stanowić będzie konkretna nieruchomość.

 

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece regulujące instytucję hipoteki wprowadzają zasadniczo tylko jedną zmianę do zasad wynikających z ogólnych przepisów prawa spadkowego. Zmiana ta wyrażona została w art. 74 omawianej ustawy:

 

„Art. 74.

Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”.

 

Cytowany przepis rozszerza odpowiedzialność spadkobiercy, pozwalając na zaspokojenie wierzytelności z obciążonej hipoteką nieruchomości niezależnie od przepisów prawa spadkowego. I tak, możliwe jest zaspokojenie z hipoteki, w każdym przypadku kiedy dojdzie do spełnienia przesłanek skorzystania z zabezpieczenia, np. w sytuacji, kiedy przyjąłby Pan spadek po rodzicach z dobrodziejstwem inwentarza (w takiej sytuacji odpowiedzialność ponoszona jest jedynie do wysokości stanu czynnego spadku, zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego). Następnie spłaciłby Pan wierzycieli do wysokości stanu czynnego spadku, ale zaprzestałby Pan spłaty kredytu hipotecznego. Wówczas bank i tak mógłby zająć nieruchomość, chociaż co do zasady, w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, taka odpowiedzialność jest wyłączona.

 

Oczywiście, powyższe ma niewielkie znaczenie, jeśli Pana rodzice nie mają znacznych długów, a Pan nie planuje/przewiduje zaprzestania spłaty kredytu.

 

Wpis hipoteczny na nieruchomości nie będzie wywoływał zasadniczo innych niż wskazane wyżej skutków w postępowaniu spadkowym. Należy pamiętać, że hipoteka związana jest z nieruchomością i śmierć jednego lub wszystkich z jej właścicieli nie ma wpływu na jej byt prawny. Zabezpieczenie hipoteczne nadal bowiem obowiązuje w takim przypadku. Do dziedziczenia nieruchomości obciążonej hipoteką znajdą więc zastosowanie ogólne przepisy dotyczące dziedziczenia. W normalnych okolicznościach, w przypadku śmierci któregoś z rodziców, Pan i małżonek zmarłego rodzica otrzymacie po 1/2 części nieruchomości, przysługującej spadkodawcy.

 

Jedyny przypadek, który mógłby budzić wątpliwości, dotyczy etapu działu spadku i przyznania nieruchomości obciążonej jednemu ze spadkobierców ze zobowiązaniem do spłaty pozostałych. Problem ten nie pojawi się jednak raczej w Pana przypadku, ponieważ nie ma Pan rodzeństwa (jest Pan jedynym spadkobiercą), które mogłoby mieć ewentualne obiekcje przed przejęciem nieruchomości obciążonej Pana hipoteką.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »