.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja stanowiska księgowej w szkole

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.06.2018

Jestem księgową w szkole. Od kwietnia 2017 r. miasto przejmuje obsługę szkół. Likwiduje stanowiska księgowych. W grudniu 2016 r. będą proponować stanowiska w MZO za niższe wynagrodzenia. Jeśli nie przyjmę nowych warunków, otrzymam odprawę pracowniczą. Rozpoczęłam pracę zawodową w 1978 r. Urodziłam się w marcu 1956 r. Mam prawa emerytalne od 5 kwietnia 2017. Czy będę miała prawo też do odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy? Czy przerwa kilku dni kwietnia przekreśla prawo do nich?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) „w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

 

1) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 r. (sygn. akt I PK 54/08) w celu skutecznego nabycia przez pracownika prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej nie jest konieczne rozwiązanie z nim stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę (z powodu uzyskania uprawnień do pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych) ani nie jest konieczne, aby przejście na emeryturę lub rentę nastąpiło równocześnie z rozwiązaniem z tego powodu stosunku pracy.

 

Przepisy szczególne przewidujące prawo do tego rodzaju odpraw pieniężnych nie zawierają zastrzeżenia dotyczącego jednego określonego sposobu rozumienia związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę warunkującego prawo do odprawy, w szczególności przepisy te nie przewidują możliwości pozbawienia prawa do tego świadczenia tylko z tego powodu, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innej przyczyny, jeżeli po ustaniu stosunku pracy z tej przyczyny pracownik przeszedł na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ spełniał warunki uprawniające do emerytury lub renty. Związek ustania stosunku pracy z przejściem na emeryturę lub rentę nie musi być przyczynowo-skutkowy, może być tylko funkcjonalny albo czasowy.

 

Słowem – nie ma znaczenia, czy stosunek pracy rozwiązany zostanie w związku z przejściem na emeryturę, czy też nie, nie ma znaczenia, czy decyzję o emeryturze otrzyma Pani od razu, czy po kilku dniach. Znaczenie ma tylko to, czy w chwili rozwiązania stosunku pracy ma Pani uprawnienia emerytalne, na podstawie których potem Pani otrzyma emeryturę.

 

W chwili zakończenia stosunku pracy nie będzie Pani jeszcze uprawniona do emerytury (nastąpi to dopiero kilka dni później później), w związku z tym ciężko uznać, że rozwiązanie stosunku pracy ma jakikolwiek związek z przejściem na emeryturę. Wobec tego pracodawca nie musi Pani wypłacać odprawy emerytalnej.

 

Jeśli chodzi o nagrodę jubileuszową, to zgodnie z § 8 ust. 8  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Pani stosunek pracy nie ustaje w związku z przejściem na emeryturę, gdyż w chwili jego zakończenia nie ma Pani jeszcze uprawnień emerytalnych. Nabywa je Pani dopiero za kilka dni. Wobec tego nie ma podstaw do wypłaty Pani nagrody jubileuszowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »