.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana wniosku o urlop wypoczynkowy przez dział kadr

Opis Problemu:

Czy zaakceptowany wniosek o urlop wypoczynkowy złożony w tym sam dniu przed rozpoczęciem pracy (razem z wnioskiem o zmianę planu urlopu w tym zakresie) może być zwykłym urlopem wypoczynkowym? Czy samowolnie dział kadr może zmienić tak wniosek o urlop wypoczynkowy na wniosek o urlop wypoczynkowy na żądanie (bez zgody i wiedzy pracownika)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana wniosku o urlop wypoczynkowy przez dział kadr

Nadinterpretacja Kodeksu pracy

Moim zdaniem interpretacja działu kadr Pana pracodawcy jest nadinterpretacją prawa. Warto by poznać bardziej szczegółowe uzasadnienie takiego stanowiska. Kodeks pracy w swoim art. 1672 stanowi:

 

„[Urlop na żądanie] Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Urlop na żądanie

W przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika znajduje zastosowanie szczególny tryb postępowania. Jego istotą jest zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Urlop na żądanie nie jest uwzględniany w planie urlopów. Termin jego wykorzystania nie podlega także ustaleniu w trybie indywidualnym. O terminie urlopu wykorzystywanego na żądanie decyduje pracownik. Zgłoszenie żądania udzielenia urlopu wypoczynkowego powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W wyroku z 15.11.2006 r. (sygn. akt I PK 128/06) SN stwierdził, że „pracownik powinien zgłosić żądnie udzielenia urlopu do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy, chyba że późniejsze złożenie wniosku przewiduje regulamin pracy lub przyjęta u pracodawcy praktyka. Możliwe jest jednak również odmienne podejście oparte na wykładni gramatycznej art. 1672 zd. 2 KP. Skoro bowiem przepis ten wymaga zgłoszenia żądania udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, uprawnione jest twierdzenie, że może to nastąpić do końca dnia, w którym pracownik miał obowiązek świadczenia pracy”.

 

Komentowany przepis przyznaje pracownikowi prawo do decydowania o terminie wykorzystania urlopu na żądanie. Nie oznacza to jednak pozbawienia pracodawcy kompetencji do jego udzielania. Judykatura uznaje, że rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 (zob. wyr. SN z 16.9.2008 r., sygn. akt II PK 26/08). Nie istnieją bowiem żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 1672 zwrotowi „udzielić urlopu” należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 1672. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu „na żądanie”, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu. Pracodawca może także akceptować sytuację, w której samo złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu jest równoznaczne z jego udzieleniem. W takim przypadku mamy do czynienia z dorozumianym podjęciem przez pracodawcę decyzji o udzieleniu urlopu na żądanie (wyr. SN z 22.11.2018 r., sygn. akt II PK 199/17).

 

Z powyższego wynika, m.in., iż musi być bezpośredni wniosek pracownika o taki rodzaj urlopu, który od razu zaczyna wiązać pracodawcę w ww. zakresie. Skoro może być złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu, to może być złożony także wcześniej i tutaj znowu o jego charakterze świadczyć będzie jego rodzaj i takie jego nazwanie we wniosku. Nie ma tutaj dozwolonego domniemania, iż każdy wniosek o urlop z tego samego dnia jest na żądanie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Plan urlopów i jego zmiana

Właśnie po to jest plan urlopów, który ma służyć obu stronom. Jeżeli został on zmieniony za zgodą pracodawcy, a tak jest w tym przypadku, jak Pan pisze, jest to wiążące. Nie ma przepisów powszechnie obowiązujących określających tryb przyjmowania i zmiany planu urlopów.

 

Nadto, skoro każdy urlop – także na żądanie, musi być formalnie udzielony przez pracodawcę, czyli za jego zgodą, musi Pan z niego korzystać, to w tym przypadku takiej zgody na urlop na żądanie brak.

 

Co więcej, jest dokładanie na odwrót, gdyż dostał Pan zgodę na urlop zwykły, a po powrocie okazało się, iż był Pan na innym rodzaju urlopu. Urlop na żądanie jest prawem pracownika, a nie prawem pracodawcy do zmiany urlopu pod takim kątem.

 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż nie może być odmienności w stosowaniu prawa między bezpośrednim przełożonym a działem kadr. Teraz to Pana przełożony powinien wyjaśnić sytuację, a nie Pan samodzielnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl