.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana stawki podatku dla działalności edukacyjnej

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 18.11.2021 • Zaktualizowane: 18.11.2021

Moje pytanie dotyczy kwalifikacji mojej zawodowej działalności edukacyjnej (nauczanie jeżyka angielskiego) do nowej formy opodatkowania. Do tej pory mam rozliczanie jako samodzielnie wykonywanej działalności na ogólnych zasadach opodatkowania. Obecna 8,5-procentowa stawka dla edukacji wygląda zachęcająco. Czy mogę przejść na taki sposób rozliczania od 2021 r. i co ewentualnie mam zrobić w tym celu? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana stawki podatku dla działalności edukacyjnej

Zmiana formy opodatkowania działalności

Jak Pani wiadomo, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła w postaci działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych art. 27 ustawy PIT.

 

Ale podatnik ma prawo złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego wniosku lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (czyli ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) (art. 9a ust. 1 ustawy PIT). Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym może być złożony na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

 

Według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

 

„Art. 9. 1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy składa Pani jako podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęła pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego”.

 

Ustawa o CEIDG:

 

„Art. 6.4. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć: (…)

żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej”

 

Zasada generalna: formę opodatkowania, na podstawie której jako podatnik będzie się Pani rozliczała z urzędem skarbowym w danym roku podatkowym, wybiera się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jako podatnik osiągnie Pani pierwszy przychód.

 

Tylko w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku – wyboru dokonuje się do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG, na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli podatnik spóźni się z tym wyborem, to będzie się rozliczał na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Oświadczenie osoby prowadzącej działalność edukacyjną

Zmiana formy opodatkowania odbywa się na wniosek Pani jako przedsiębiorcy.

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej musi być przekazane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Można do urzędu wysłać pismo lub można zmianę zgłosić na druku aktualizującym CEIDG-1, który może być złożony on-line.

 

Wybór formy opodatkowania można zgłosić poprzez CEIDG. Natomiast wniosek o zmianę przedkłada się pisemnie urzędu skarbowego.

 

W dokumencie podaje się przede wszystkim imię, nazwisko, adres, NIP, a także adres urzędu skarbowego. Zasadnicze znaczenie ma rok, od którego zmienia się formę opodatkowania i opis prowadzonej działalności. Nie należy zapominać o dacie uruchomienia biznesu, symbolu PKD (wydruk online z CEIDG) i wskazaniu nowej formy opodatkowania.

Zawiadomienie urzędu

Prowadzi już Pani działalność, zatem powinna Pani swoje oświadczenie o wyborze ryczałtu złożyć we wniosku o zmianę danych w CEIDG (najlepiej on-line).

 

Równolegle z tym powinna Pani do właściwego dla siebie urzędu skarbowego złożyć zawiadomienie o zmianie zasad opodatkowania z ogólnych na ryczałt ewidencjonowany.

 

Termin jest zastrzeżony dla Pani. Oznacza to, że dopuszczalne jest złożenie takiego zawiadomienia jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu w danym roku podatkowym.

 

Oświadczenie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego. Przy wysyłaniu pocztą należy wysłać je odpowiednio wcześniej, aby dotarło do US przed dniem końcowym terminu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl