.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana rozkładu czasu pracy społecznego inspektora pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.10.2018

Czy zmiana rozkładu czasu pracy społecznego inspektora pracy jest istotnym warunkiem pracy i czy może ulec zmianie? Do tej pory SIP pracował w systemie zmianowym z dniówkami świątecznymi, które oczywiście są dodatkowo płatne, natomiast na chwilę obecna grafik i rozkład czasu pracy uległ diametralnie zmianie i owych dniówek świątecznych jest znacząco mniej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy Kodeks pracy umowa o pracę powinna określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy – w szczególności takie jak rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia. Organizacja czasu pracy (system czy rozkład) nie należy zatem do istotnych elementów stosunku pracy, które trzeba ustalić w umowie.

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony w umowie zawarły dodatkowe elementy stosunku pracy, ustalając np. indywidualny rozkład czasu pracy czy dłuższy okres wypowiedzenia. Taki zapis nabiera wtedy charakteru istotnego elementu indywidualnego stosunku pracy. W konsekwencji jego zmiana wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają bowiem warunki pracy lub płacy wynikające z umowy o pracę.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. akt II PK 174/13) organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które trzeba ustalić w umowie. Zmiana w tym zakresie nie wymaga zatem złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.

 

Sąd Najwyższy w wyroku tym uznał, iż fakt, że powód poprzednio świadczył pracę w systemie czterobrygadowym, który gwarantował mu dodatek, nie oznacza, że zmiana organizacji jego pracy wymagała wypowiedzenia zmieniającego, skoro ani w umowie, ani w odrębnym porozumieniu nie ustalono takiego indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają natomiast te warunki pracy lub płacy, które wynikają z umowy o pracę.

 

Aby więc odpowiedzieć Panu na pytanie, należy zapoznać się z zapisem umowy. Jeśli z umowy nie wynika Pana organizacja czasu pracy – zmiana taka mogła być dokonana i nie jest istotna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »