Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana proporcji udziałów wspólników w spółce akcyjnej

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 23.12.2017

Spółka z o. o. przekształca się w sp. akcyjną. W jaki najtańszy sposób można zmienić proporcje udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy)? W sp. z o. o. proporcje udziałów wynoszą 71% i 29%. Chodzi o to, aby je zmienić (jak najmniejszym kosztem, w tym podatkowym) na 70 i 30% lub inne. Czy istnieje metoda zmiany tych proporcji inna niż sprzedaż?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Według dyspozytywnego przepisu art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o tym, jakie zasady obowiązują przy objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w pierwszym rzędzie decydują postanowienia umowy spółki. W razie braku unormowań umownych kwestie te mogą być uregulowane w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, a dopiero w dalszej kolejności obowiązują reguły ustawowe. Zatem ustawodawca dopuścił możliwość odmiennego unormowania w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego praw pierwszeństwa dotychczasowych wspólników w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ustawowych zasad, gdy umowa spółki tego nie reguluje. Wówczas pozbawienie w uchwale niektórych wspólników prawa pierwszeństwa w objęciu udziałów konkretnego podwyższenia kapitału zakładowego, nie stanowi zmiany umowy spółki, która uszczupla ich prawa udziałowe. Aby doszło do uszczuplenia praw udziałowych w rozumieniu art. 246 § 3, muszą one być przyznane w umowie spółki albo wynikać z przepisów prawnych.

 

(…)

 

Implikacje dla wspólnika będącego osobą fizyczną: 

 

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/415-846/14-2/MK z dnia 27 stycznia 2015 r. stwierdził: „Analiza art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że nie jest istotne źródło finansowania dochodu podatnika z tytułu posiadanego przez niego udziału w osobie prawnej. Znaczenie ma natomiast to, że dochód ten ma swoje źródło w samym fakcie bycia właścicielem udziału w osobie prawnej, a więc wynika z samego faktu posiadania udziału danej spółki. […] Z powyższego wynika, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nie tylko dochód, który powstaje na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną ale również dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) spółki akcyjnej”.

 

(…) 

 

Zatem jeśli chodzi o „rozwadnianie” kapitału, w pierwszej kolejności należy przeanalizować umowę spółki podlegającej przekształceniu.

Przy sprzedaży udziałów opodatkowaniu podlega dochód który liczymy w sposób następujący:

 

  • przychód to cena za udziały,
  • koszty to koszty historyczne poniesione przy obejmowaniu udziałów objętych transakcją sprzedaży (w przypadku objęcia udziałów za gotówkę),
  • dochód podlegający opodatkowaniu wg stawki 19% będzie stanowił różnicę pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym,
  • rozliczenie podatku będzie następowało do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym transakcja miała miejsce.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VIII =

»Podobne materiały

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej i wprowadzenie osoby na jego miejsce

Dwuosobowa spółka cywilna ma długoletnią umowę z firmą amerykańską, która nie wyraża zgody na zmianę nazwy REGON-u i NIP-u s.c. Wspólnik złożył wypowiedzenie ze spółki na koniec roku, wyjechał za granicę i nie wyraził zgody na przyjęcie w jego miejsce mojej córki. Czy wobec powyższego mógłbym wprowa

 

Przeniesienie pracowników do nowej firmy

Spółka cywilna przekazuje część firmy innemu podmiotowi – wraz z pracownikami i sprzętem. Jaką przyjąć formułę przeniesienia pracowników do nowej firmy, żeby było jak najkorzystniej dla dotychczasowego pracodawcy? Dodam, że spółka zatrudnia 10 pracowników.

 

Przeniesienie majątku spółki cywilnej do działalności jednoosobowej

Jest dwóch wspólników spółki cywilnej (rodzina: brat i siostra). Jeden ze wspólników chce zakończyć działalność gospodarczą, a drugi chce ją prowadzić dalej. Jaka jest najkorzystniejsza forma zakończenia działalności w spółce cywilnej i przeniesienie całego majątku do indywidualnej działalności gosp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »