Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nauczania przedmiotu na zajęcia świetlicowe

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.12.2018

Jestem nauczycielem matematyki zatrudnionym na podstawie mianowania. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z wygaszaniem gimnazjów, a w takiej szkole właśnie pracuję, w przyszły roku, jak poinformowała mnie pani dyrektor, nie będzie dla mnie godzin. Zaproponowała mi jedynie 6 godzin zajęć wyrównawczych i 12 godzin świetlic. Czy muszę przyjąć takie warunki? Czy jeżeli zrezygnuję, to dostanę wypowiedzenie i należy mi się wtedy odprawa? Pani dyrektor wspominała też coś o przejściu w stan nieczynny. Wyczytałam, że w związku z reformą zaszły chyba jakieś zmiany i teraz dyrektor może skierować nauczyciela na taki „urlop”. Mam nadzieję, że mogę odmówić. Wolałabym już wtedy wypowiedzenie. Wyczułam, że wszystko kręci się w okół tego, aby w razie zwolnienia nie wypłacić mi odprawy albo przedstawić mi takie warunki, abym sama się zwolniła. Chciałabym się dowiedzieć, jak to prawnie wygląda, szczególnie gdy nie zostaną mi zaproponowane godziny lekcji matematyki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zmiana nauczania przedmiotu na zajęcia świetlicowe

Zgodnie z art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) „nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny”.

 

„Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których mowa wyżej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

 

„Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia”.

 

Słowem – gdyby nie było dla Pani godzin, wówczas dyrektor musiałby Pani zaproponować stan nieczynny, a gdyby Pani odmówiła - zwolnić Panią za odprawa. Jednak jeśli ma Pani kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych i świetlicy (a praktycznie każdy nauczyciel takie kwalifikacje posiada) i dyrektor jest w stanie zapewnić Pani etat, przydzielając takie godziny – nie musi Pani proponować stanu nieczynnego.

 

Co do zasady dyrektor ma jedynie obowiązek zapewnić nauczycielowi pełen etat. A to, jakie godziny w ramach tego etatu mu przydzieli, zależy tylko od ich dostępności i kwalifikacji nauczyciela.

 

Słowem – jeśli otrzyma Pani przydział na zajęcia wyrównawcze i świetlicę, to nie może Pani odmówić. Może Pani sama wtedy wypowiedzieć stosunek pracy, ale nie otrzyma Pani odprawy, a stosunek pracy i tak rozwiąże się z końcem roku (chyba że dojdzie do porozumienia stron).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus VI =

»Podobne materiały

Arkusz organizacji szkoły a zastrzeżenia do rozdziału godzin nauczycieli

Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą

Udział w proteście

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczyc

Dotacje gminy dla szkoły niepublicznej

Czy oprócz obowiązującej subwencji na jedno dziecko gmina może dodatkowo dotować z własnych środków szkołę niepubliczną?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »