.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana nauczania przedmiotu na zajęcia świetlicowe

Jestem nauczycielem matematyki zatrudnionym na podstawie mianowania. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z wygaszaniem gimnazjów, a w takiej szkole właśnie pracuję, w przyszły roku, jak poinformowała mnie pani dyrektor, nie będzie dla mnie godzin. Zaproponowała mi jedynie 6 godzin zajęć wyrównawczych i 12 godzin świetlic. Czy muszę przyjąć takie warunki? Czy jeżeli zrezygnuję, to dostanę wypowiedzenie i należy mi się wtedy odprawa? Pani dyrektor wspominała też coś o przejściu w stan nieczynny. Wyczytałam, że w związku z reformą zaszły chyba jakieś zmiany i teraz dyrektor może skierować nauczyciela na taki „urlop”. Mam nadzieję, że mogę odmówić. Wolałabym już wtedy wypowiedzenie. Wyczułam, że wszystko kręci się w okół tego, aby w razie zwolnienia nie wypłacić mi odprawy albo przedstawić mi takie warunki, abym sama się zwolniła. Chciałabym się dowiedzieć, jak to prawnie wygląda, szczególnie gdy nie zostaną mi zaproponowane godziny lekcji matematyki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nauczania przedmiotu na zajęcia świetlicowe

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) „nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny”.

 

„Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których mowa wyżej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

 

„Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia”.

 

Słowem – gdyby nie było dla Pani godzin, wówczas dyrektor musiałby Pani zaproponować stan nieczynny, a gdyby Pani odmówiła - zwolnić Panią za odprawa. Jednak jeśli ma Pani kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych i świetlicy (a praktycznie każdy nauczyciel takie kwalifikacje posiada) i dyrektor jest w stanie zapewnić Pani etat, przydzielając takie godziny – nie musi Pani proponować stanu nieczynnego.

 

Co do zasady dyrektor ma jedynie obowiązek zapewnić nauczycielowi pełen etat. A to, jakie godziny w ramach tego etatu mu przydzieli, zależy tylko od ich dostępności i kwalifikacji nauczyciela.

 

Słowem – jeśli otrzyma Pani przydział na zajęcia wyrównawcze i świetlicę, to nie może Pani odmówić. Może Pani sama wtedy wypowiedzieć stosunek pracy, ale nie otrzyma Pani odprawy, a stosunek pracy i tak rozwiąże się z końcem roku (chyba że dojdzie do porozumienia stron).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl