Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana aktu darowizny na sprzedaż

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 20.08.2017

Brat i bratowa dokonali darowizny mieszkania na moją rzecz. Jednak chcielibyśmy dokonać zmiany tego aktu darowizny na akt sprzedaży mieszkania. Czy jest to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana aktu darowizny na sprzedaż

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości;  zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

 

Zatem tak umowa darowizny, jak i sprzedaży mieszkania powinny być zawarte w formie aktu notarialnego.

 

Zgodnie z art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Zatem sporządzony akt notarialny umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości albo umowy przenoszącej własność posiada moc dokumentu  urzędowego. Ustawa prawo o notariacie określa, co winno znaleźć się w akcie notarialnym (art. 92 § 1) – wpisana jest tam m. in. data czynności oraz oświadczenia stron. Ponadto zgodnie z art. 92 § 4 notariusz nie później niż w dniu sporządzenia aktu składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – nawet, gdyby dla nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

 

Raz zawarta czynność u notariusza jest zatem czynnością skuteczną, w związku z którą podejmuje się czynności także „na zewnątrz”, nie tylko między stronami.

 

Sprostowanie umowy powinno mieć z tego względu także formalny charakter.

 

„Art.  80. [Granice staranności zawodowej notariusza]

§ 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

§ 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

§ 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

§ 4. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1”.

 

Akt notarialny można skorygować zatem tylko w zakresie niedokładności, błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. W pozostałym zakresie akt musi pozostać niezmieniony. Zmiana charakteru umowy nie należy do zakresu możliwego do skorygowania.

 

Żeby zmienić skutki umowy, można by ewentualnie na powrót przenieść własność na darczyńcę i dopiero później zawrzeć kolejną umowę, w której poddano by, że przeniesienie własności następuje odpłatnie w drodze sprzedaży. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest bardzo kosztowne, bowiem wszystkie te czynności wywołają odpowiednie skutki podatkowe, a od każdej z nich notariusz pobierze taksę.

 

Jeśliby stan faktyczny był taki, że w istocie mieszkanie zostało Pani sprzedane, a tylko pozornie zawarto darowiznę, umowa darowizny, ale i umowa sprzedaży, byłyby nieważne (por. uchwała z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt III CZP 79/11).

 

Zgodnie z art. 83 Kodeksu:

 

„§ 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze”.

 

W powyższym wypadku, wobec nieważności umowy, możliwe byłoby zawarcie „nowej” umowy sprzedaży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus V =

»Podobne materiały

Sprzedać czy przepisać mieszkanie?

Mój ojciec jest właścicielem mieszkania, które odziedziczył po matce. Chce je przekazać jednemu lub obojgu dzieciom (mam siostrę). Ze względu na ciężką chorobę ojca ważne jest, aby przekazanie odbyło się jak najszybciej. Moja siostra posiada książeczkę mieszkaniową, którą chciałaby przy tej okazji z

 

Zwrot samochodu używanego

Dwa dni temu sprzedałem firmowy samochód dostawczy. Auto w naszej firmie sprawowało się świetnie, ale kupujący dziś mi oznajmił przez telefon, że z podejrzanymi odgłosami zgłosił się z pojazdem do mechanika i okazało się, iż należy przeprowadzić remont silnika. Nic o tym nie wiedziałem. Czy kup

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »