Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.12.2014

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego w celu jego uzyskania powinna złożyć odpowiedni wniosek do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym, dołączając do niego deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego

 

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych1 dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Warunkiem posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego jest osiąganie dochodu na jednego członka rodziny za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku poniżej wysokości:

 

 1. 125% najniższej emerytury na osobę – jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej niż jedna osoba;
 2. 175% najniższej emerytury na osobę – jeżeli w mieszkaniu mieszka jedna osoba.

 

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%, przy czym ustawa o dodatkach mieszkaniowych ustanawia następujące progi normatywnej powierzchni lokalu:

 

 1. dla 1 osoby – 35 m2
 2. dla rodziny złożonej z 2 osób – 40 m2
 3. dla rodziny złożonej z 3 osób – 45 m2
 4. dla rodziny złożonej z 4 osób – 55 m2
 5. dla rodziny złożonej z 5 osób – 65 m2
 6. dla rodziny złożonej z 6 osób – 70 m2

 

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu więcej niż sześciu osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się dopuszczalną powierzchnię o 5 m2.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

 

Dodatki mieszkaniowe przyznają w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek uprawnionego wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Dlatego też wniosek o dodatek powinien być złożony w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania uprawnionej osoby. W ramach organizacji konkretnego urzędu zadanie rozpatrywania wniosków może zostać przydzielone ośrodkowi pomocy społecznej lub ośrodkowi pomocy rodzinie.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien zawierać w szczególności imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego dane adresowe, określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i powierzchni użytkowej lokalu, a także określenie liczby osób w gospodarstwie domowym (z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych) oraz ich dochodów. Wraz z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy należy złożyć deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Wzór wniosku oraz deklaracji o dochodach określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych2. Pracownik właściwego urzędu może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz żądać dokumentów, które potwierdzą w szczególności osiągany dochód oraz metraż mieszkania.

 

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli decyzja będzie odmowna można się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Wysokość dodatku jest ściśle uzależniona od wydatków ponoszonych na mieszkanie, które określono we wniosku (jego wysokość może zostać znacznie podniesiona, jeżeli w lokalu nie ma centralnego ogrzewania i lokator zmuszony jest zakupić opał na zimę). Może ona wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + VI =

 

»Podobne materiały

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.

 

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł omawia przumusową sprzedaż lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »