Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z osobą poznaną w internecie

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 15.05.2008

Mam problem z osobą poznaną w internecie. Człowiek, z którym prowadziłam przez pewien czas korespondencję poprzez pocztę elektroniczną (popularne maile) udając zainteresowanie podstępnie wyłudzał informacje dotyczące mojego życia osobistego. Teraz wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko dręcząc mnie listami ale także wysyłając kopie owych tekstów do firmy, w której pracuję. Prośby, by tego zaniechał pozostają bez odzewu. Czy nie obowiązuje go tajemnica korespondencji? Jak mogę temu zapobiec?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z osobą poznaną w internecie

Nękanie przez osobę poznaną w internecie

Jeżeli nie ma Pani zamiaru akceptować dłużej tego typu zachowania co byłoby w pełni zrozumiałe, wskazuję iż przysługują Pani środki prawne, które powinny zniechęcić tego człowieka do kontynuowania jego postępowania. Problem opiszę oddzielnie z punktu widzenia prawa karnego oraz prawa cywilnego.

 

Stosownie do art. 107 Kodeksu wykroczeń – „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Niepokojenie w rozumieniu cytowanego przepisu może polegać na doprowadzeniu do powstania u osoby niepokojonej uczucia obawy może również polegać na naruszeniu spokoju i równowagi psychicznej przy czym dla stwierdzenia przedmiotowego wykroczenia koniecznym jest ustalenie, że sprawca działał „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 czerwca 1995 r., III KRN 44/95).

Naruszenie dóbr osobistych poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji 

W Pani sprawie wydaje się to oczywiste. Na gruncie prawa cywilnego szeroko rozumiane prawo do prywatności, w tym tajemnica korespondencji zaliczane jest do dóbr osobistych prawem chronionych, a charakter i zakres tej ochrony wyznacza regulacja normatywna art. 24 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).

 

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne W razie dokonanego naruszenia może on także żądać ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa poszkodowany może nadto żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

Mając powyższe na uwadze sugeruję stanowczo wezwać niepokojącego Panią człowieka najlepiej na piśmie (listem poleconym, jeżeli zna Pani jego adres lub przynajmniej mailowo) do zaniechania dotychczasowego postępowania, ze wskazaniem treści art. 24 Kodeksu cywilnego i możliwości wystąpienia na drogę sądową w razie niezastosowania się do wezwania (co niekoniecznie tego człowieka poruszy) wraz ze stwierdzeniem, że jego postępowanie wypełnia hipotezę art. 107 Kodeksu wykroczeń o czym nie zawaha się Pani zawiadomić właściwe organy ścigania (sądzę, że to podziała).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 1 =

»Podobne materiały

Fałszywy profil na Facebooku i oczernianie firmy

Prowadzę restaurację i na Facebooku ktoś założył fałszywy profil i oczernia mnie, opisując w sposób nieprawdziwy i niszcząc mnie przy tym psychicznie. W jaki sposób mogę zapobiec wyświetlaniu tych opisów i naruszaniu dobrej opinii mojej firmy?

 

Przesłanie danych osobowych pod niewłaściwy adres email

Omyłkowo wysłałam e-mail z moimi danymi osobowymi (pesel, numer dowodu, NIP, podpis) pod niewłaściwy, nieznany adres. Boję się, że ktoś może wykorzystać te dane np. do wyłudzenia kredytu. Co powinnam zrobić?

 

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o nielegalne rozpowszechnianie filmów

Drogą telefoniczną zostałem wezwany na komisariat policji w charakterze świadka, by zeznawać w sprawie o wykroczenie najpewniej z art. 116 prawa autorskiego. Ktoś się zgłosił z zażaleniem, że udostępniałem na swojej stronie jego filmy. Rzeczywiście prowadziłem taką stronę, na której były linki do ty

 

Podszywanie się pod inną osobę w internecie

W piątek moja mama otrzymała wezwanie na policję w charakterze świadka. Ponieważ nie wiedziała o co chodzi, zadzwoniła pod wskazany numer po więcej informacji. Dowiedziała się, że chodzi o sprawę w internecie (usługa internetu jest na nią), a dokładniej podszywanie się pod inną osobę. Jestem zaniepo

 

Pornografia w Internecie

Mój znajomy ma problem. Często korzysta ze stron internetowych o tematyce erotycznej. Czasami ogląda filmiki z młodymi ludźmi, ale wyglądają na więcej niż 15 lat. Czy jeśli jednak nie ukończyli 15 lat, to oglądanie takiej pornografii w Internecie jest karalne?

 

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Pracuję w firmie produkującej maszyny na stanowisku kierownika produkcji. W ostatnim czasie na jednym z portali ocenami pracodawców zostały wpisane o mnie fałszywe oskarżenia oraz obraźliwe słowa. Chciałbym pociągnąć osobę, która to wpisała, do odpowiedzialności. Jak się za to zabrać?

 

Dowód zdrady z włamania do komunikatora internetowego

Rozstaję się z mężem, który po mojej ucieczce z domu włamał się do mojego archiwum Gadu-gadu. Znalazł tam moją korespondencję z bliskim mi mężczyzną i teraz straszy, że wykorzysta to w sądzie i na prokuraturze. Mówi, że to dowód na zdradę i na znęcanie się psychiczne, bo będąc z nim, kochałam kogoś

 

Próba włamania na komputer, co robić?

Od dłuższego czasu systematycznie przeprowadzane są próby kontroli mojego komputera. Ktoś złośliwie włamuje się na mój Facebook, poprzez fałszywego maila stara się pozyskać moje dane bankowe i z innych stron internetowych, których jestem użytkownikiem. Otrzymuję również maila z portali, na których s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »