Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złom – kolejne zmiany!

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.08.2011

Kolejne zmiany ustawy o VAT powodują, iż znika z niej „złom”, a pojawiają się odpady.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wcześniej zapowiadano, zmieniono wprowadzony kilka miesięcy temu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowił, iż podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

 

Obecnie, to jest od 1 lipca 2011 roku art. 17 ust. 1 pkt 7 stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych – ponieważ wyżej wymieniona ustawa z marca br. nie wprowadziła ustawowej definicji pojęcia złomu, „celem rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie doprecyzowano katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwróconego obciążenia (reverse charge).

 

Wskazana modyfikacja polega na wprowadzeniu do ustawy VAT załącznika nr 11 zawierającego katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, których dostawa jest objęta systemem wyżej wymienionego rozliczenia podatku. W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie zmiany (tj. przed 1 lipca 2011 r.) katalog towarów jest szerszy i nie dotyczy tylko złomu metali (dodatkowo ujęto w nim m.in. zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych)”.

 

Załącznik Nr 11 do ustawy o VAT zawiera wykaz następujących towarów:

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali – wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3

38.11.51.0

Odpady szklane

4

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom

 

Samo stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia pozostaje technicznie bez zmian; jak słusznie wskazuje Ministerstwo Finansów w broszurze udostępnionej 4 lipca 2011 roku http://mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/broszura_w_spr_ustawy_1.7.2011_____.pdf:

 

  • nabywca towaru objętego tym mechanizmem rozliczeń w deklaracji dla podatku od towarów i usług, jako podmiot odpowiedzialny za zapłatę VAT, jednocześnie zadeklaruje oraz, co do zasady, odliczy podatek (wykaże zatem we wskazanej deklaracji zarówno podatek należny, jak i naliczony od dokonanych transakcji),
  • dostawca – wypełniając deklarację VAT-7 – wskaże w części C w poz. 41 podstawę opodatkowania z tytułu dostawy wskazanych w załączniku towarów, nie wykaże zaś w tym zakresie podatku należnego – poz. 42 ww. deklaracji wypełni wyłącznie nabywca,
  • nabywca, co do zasady, odliczy podatek naliczony stanowiący podatek należny, z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy, na zasadach ogólnych; obowiązek podatkowy, jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego, powstaną w tym samym okresie rozliczeniowym,
  • dostawca, wystawiając fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy wskazanych w załączniku towarów, nie wykaże stawki ani kwoty podatku, jak również kwoty należności wraz z podatkiem, zamiast tego umieści na fakturze adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub wskaże właściwy przepis ustawy lub dyrektywy wskazujący, że podatek rozlicza nabywca, lub też zawrze na fakturze oznaczenie „odwrotne obciążenie” (dostawca ma prawo wyboru, którą z trzech powyższych formuł umieści na fakturze)”.

 

Zatem niedawny jeszcze złom to obecnie „odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal” [38.11.58.0] oraz „surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom” [ex 38.32.29.0 PKWiU – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008].

 

Nim podatnicy (i same nawet organy) zdążyli przyzwyczaić się do poprzedniej regulacji dotyczącej odwróconego podatku VAT od dostawy złomu [przypomnę, że art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług dodany został przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.332) zmieniającej tę pierwszą ustawę z dniem 1 kwietnia 2011 r.] z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa zostaje zmieniona ponownie. Rewolucyjne zatem zmiany, opracowywane wiele miesięcy, które miały okazać się panaceum na nieprawidłowości związane z handlem złomem, obowiązywały całe... 91 dni. Trudno przewidzieć, jak długo przetrwa obecna regulacja, jedno jest jednak pewne, sprzedaż niektórych towarów, niegdyś będących częścią „grupy złom”, w ciągu roku 2011 odbywała się pod trzema stanami prawnymi (o ile nie będzie kolejnych zmian). Jakie będą tego konsekwencje, gdy za kilka lat kontrolowany będzie u podatników rok 2011? Nie trudno chyba przewidzieć, iż tak częste zmiany kluczowej dla przedsiębiorców ustawy, jaką jest ustawa o podatku od towarów i usług, zaburzają względną stabilność prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach związanych z odpadami metalowymi.


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.08.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IX =

 

»Podobne materiały

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się zapoznać &ndash

 

Zmiany VAT lipiec 2015 – odwrotne obciążenie

Dzisiaj, czyli z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w tzw. odwrotnym obciążeniu. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2015.605.]

 

Przekazanie towarów bez wynagrodzenia a podatek od towarów i usług

Autor omawia zagadnienie przekazania towarów bez wynagrodzenia, czyli darowizny, przedstawiając tego konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »