Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlicytowanie mieszkania ze spadku przed upływem 5 lat a podatek

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.04.2019

Komornik zlicytował moje mieszkanie, które otrzymałem w spadku – przed upływem 5 lat. Sprzedaż była za 145 tys. zł, odjęto dług alimentacyjny i otrzymałem 111 tys. zł. Kupiłem sobie nowe mieszkanie za te pieniądze. Od jakiej kwoty zapłacę podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zlicytowanie mieszkania ze spadku przed upływem 5 lat a podatek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Żaden przepis nie wyłącza z zakresu odpłatnego zbycia sprzedaży w ramach licytacji komorniczej co oznacza, że również i taka forma zbycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Podatek płatny jest od dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia nieruchomości. Przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Kosztem natomiast są udokumentowane wydatki na nabycie lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Zagadnieniem, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania, zajął się NSA w wyroku z dnia 01.04.2015 r., sygn. akt  II FSK 1082/13. W uzasadnieniu wyroku czytamy:

 

„W rozpatrywanej sprawie miała miejsce sprzedaż nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Zbycie nieruchomości w drodze licytacji następuje wprawdzie w innej formie niż umowna, niemniej jego skutkiem jest przeniesienie własności nieruchomości. W takim przypadku znana jest również cena sprzedaży, gdyż jest ona określana w postanowieniu sądu o przysądzeniu własności. Następuje zatem odpłatne zbycie nieruchomości, o jakim mowa w powołanych wyżej przepisach u.p.d.o.f. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotny jest fakt dokonania zbycia nieruchomości i powstania przychodu po stronie zbywcy, natomiast nie ma znaczenia dla skutków podatkowych cel sprzedaży. W rozpatrywanej sprawie przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło za określoną kwotę pieniężną, w związku z tym nastąpiło odpłatne zbycie dokonane przed upływem terminu 5 lat, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Dokonana czynność stanowi zatem źródło przychodu określone w tym przepisie.

Bez znaczenia dla ustalenia wysokości przychodu osoby fizycznej z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozostaje okoliczność, czy cena sprzedaży faktycznie została zapłacona, jak i sposób jej zapłaty. Nie wpływa na ustalenie wysokości przychodu fakt nieuiszczenia ceny, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje z dniem sprzedaży, a jego wysokość jest zdeterminowana ceną. Artykuł 19 ust. 1u.p.d.o.f. wprowadza jednoznaczną zasadę, że przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona wyłącznie o koszty sprzedaży. Brak jest prawnych podstaw do zrównania czy identyfikacji z tymi wydatkami kwot przeznaczonych na spłatę długów lub innych zobowiązań wynikających z obciążenia zbywanej nieruchomości bądź praw majątkowych. Przychodem podlegającym podatkowi od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest zatem ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona wyłącznie o koszty sprzedaży.

 

Z powyższego należy wysnuć wniosek, że długi i ciężary obciążające sprzedawane nieruchomości nie mają wpływu na ustalenie podstawy, od której liczony jest podatek. Z tego względu nie zasługują na uwzględnienie zarzuty skarżącego, że nie osiągnął on przychodu w kwocie 395 000 zł, lecz jedynie w kwocie pozostałej po zaspokojeniu wierzycieli. Długi obciążające nieruchomość nie mają bowiem wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

 

Niestety ale w świetle przedstawionego wyroku przychód podlegający opodatkowaniu w tym przypadku wynosi 145 000 zł.

 

Za kwotę otrzymaną, tj. 111 000 zł, zakupił Pan inne mieszkanie. Dzięki temu może Pan skorzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Zwolnienie to przysługuje, jeżeli podatnik kwotę ze sprzedaży przeznaczy na realizację własnych celów mieszkaniowych, poprzez które rozumie się m.in. zakup nowego mieszkania.

 

Niestety z uwagi na niekorzystny wyrok sądowy nie będzie Pan mógł obniżyć podatku w całości, lecz o ok. 70%. Rozliczenie podatku oraz wykazanie kwoty przysługującej ulgi odbywa się poprzez formularz PIT-39 składany do 30 kwietnia za rok poprzedni.

 

Na marginesie dodam, że każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny i może Pan zawsze wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji w swojej sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus dwa =

»Podobne materiały

Dowód zakupu przedmiotów na aukcjach internetowych a podatek ryczałtowy

Rozpoczynam działalność gospodarczą (ryczałt 3%, kasa fiskalna, książka ewidencja przychodów). Chciałbym nabywać przedmioty z Unii Europejskiej za pośrednictwem serwisu eBay (od osób prywatnych i od firm). Za towar płaciłbym kartą kredytową przypisaną do mojego konta firmowego, za pośrednictwem serw

Podatek od stypendium naukowego

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?

Sprzedaż mieszkania, budowa domu na działce żony a podatek męża

Przed ślubem moja obecna żona otrzymała darowiznę w postaci działki budowlanej. Po zawarciu związku małżeńskiego zakupiliśmy mieszkanie (w 1998 r.), które sprzedaliśmy w 2004 r. Za uzyskane pieniądze rozpoczęliśmy budowę domu na wspomnianej działce. Urząd skarbowy wezwał nas do przedstawienia r
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »