.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlecenie wykonania usługi firmie z Unii Europejskiej a odliczenie podatku VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.06.2020

Mam zarejestrowaną działalność w Austrii, czyli w jednym z krajów Unii Europejskiej (mam też europejski NIP). Otrzymałem zlecenie na wykonanie zlecenia dla firmy w Polsce. Wiem, że w tym wypadku obowiązuje odwrotne obciążenie (chodzi o podatek VAT). Czy nabywca może odliczyć podatek VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zlecenie wykonania usługi firmie z Unii Europejskiej a odliczenie podatku VAT

Miejsce świadczenia usługi a VAT

W pierwszej kolejności w opisanym przypadku ustalić należy miejsce świadczenia usługi. Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji usługa podlega opodatkowana w Polsce.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT „podatnikami polskiego podatku VAT są również podmioty nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

b) usługobiorcą jest:

– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4”.

 

Odwrotne obciążenie

W konsekwencji faktycznie w przedstawionej sprawie usługa będzie opodatkowana w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia natomiast podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku jest, co do zasady, nabywca usługi.

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W rezultacie, jeżeli podatnik nabywa towary lub usługi, które są wykorzystywane do czynności innych niż opodatkowane, to nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Katalog czynności opodatkowanych zawarty jest w art. 5 ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że „opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów na terytorium kraju;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów”.

 

Nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej

W świetle powyższego przepisu można wyprowadzić wniosek, że czynnością opodatkowaną jest odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji jeżeli podatnik świadczy usługę nieodpłatnie, to nie stanowi ona czynności podlegającej opodatkowaniu. Oznacza to, że w zakresie, w jakim nabywa towary i usługi, które następnie są wykorzystywane do czynności innych niż opodatkowane, to faktycznie w takim zakresie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Podsumowując powyższe, jeżeli instytucja kultury nabywa usługę produkcji filmu, która następnie będzie wykorzystywana do świadczenia usług nieopodatkowanych (tj. nieodpłatnego świadczenia usługi), to rzeczywiście w takim zakresie nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonanym nabycie usługi. Nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej podatnika nie jest czynnością opodatkowaną, która dawałaby prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do wydatków związanych z taką usługą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »