Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zlecenia podczas zatrudnienia na etacie a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.04.2019

Jestem zatrudniony na etacie, okazjonalnie zamierzam wykonywać zlecenia - prace projektowe. Jak mam odprowadzać podatek i w jakiej wysokości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zlecenia podczas zatrudnienia na etacie a podatek

Fot. Fotolia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in.

 

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

9) inne źródła.

 

W teorii przychody z opisanej przez Pana aktywności będą kwalifikować się do jednego z ww. źródeł w zależności od szczegółów stanu faktycznego, jaki mieć będzie miał miejsce. Organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzają, czy nie wypełnia ogół działań definicji działalności gospodarczej, tj. czy taka działalność usługowa jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, a z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy PIT. Zakładając, że świadczyć będzie Pan usługi poza działalnością gospodarczą i nie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to będziemy mieć do czynienia z działalnością wykonywaną osobiście.

 

Zgodnie z artykułem 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy „za przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli za przychody z innego źródła niż działalność gospodarcza, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9”.

 

Przychody ww. opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej i istnieje obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Zaliczki te pobierane są przez zleceniodawców wypłacających wynagrodzenie którzy mają tu status płatników, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej). Podatnicy uzyskujący ww. przychody bez pośrednictwa płatników (czyli głównie od zagranicznych zleceniodawców) są zmuszeni do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Obowiązuje tu stawka 18%. Przychody pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów oraz ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne (jeżeli są potrącane przez płatnika lub zapłacone bezpośrednio przez podatnika). Koszty uzyskania przychodów z ww tytułu określone są w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych jeśli podatnik udowodni, że te faktycznie poniesione były wyższe. Trzeba pamiętać, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych określa się co do zasady w wysokości 50% uzyskanego przychodu a nie 20%. Tu jednak powstaje problem ew. przychodu z praw majątkowych, a nie z działalności wykonywanej osobiście.

 

Jak wskazuje słusznie T. Krywan:

 

„Wykonywanie umów o dzieło wiąże się często z przenoszeniem praw majątkowych do utworów lub udzielaniem licencji na korzystanie z tych utworów. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy uzyskiwane w takich przypadkach przychody należy zaliczać do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 8 u.p.d.o.f., czy też do przychodów z praw majątkowych (za przychody z praw majątkowych uważa się bowiem między innymi przychody z praw autorskich – zob. art. 18 u.p.d.o.f.).

 

W mojej ocenie o zaliczeniu do jednego z wymienionych źródeł przychodów decyduje to, czy przedmiotem umowy jest wykonanie utworu (i związane z tym przeniesienie praw autorskich do utworu lub udzielenie licencji na korzystanie z niego), czy też przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z wcześniej istniejącego utworu (…)” (Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło. Publikacje Elektroniczne ABC]

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus osiem =

»Podobne materiały

Odstępne za mieszkanie a urząd skarbowy

Pół roku temu wynająłem mieszkanie pewnej osobie. Dostałem jednak odstępne tylko za dwa miesiące. Chciałem szybko pozbyć się lokatora, co okazało się kłopotliwe, więc dopiero teraz mam zamiar zgłosić najem w urzędzie skarbowym. Czy powinienem opłacić podatek tylko za te miesiące, w których dostałem

 

Nieudokumentowane dochody z pracy najemnej za granicą a kontrola skarbowa

Pracuję u niemieckiego armatora na kilkumiesięcznych kontraktach – jestem marynarzem. Armator nie opłaca mi ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego. Nigdy nie rozliczałem się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów ani nie opłacałem składek w ZUS. Nie prowadzę żadnej działalnośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »