Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Źle wykonane prace przez ekipę budowlaną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.11.2018

Ekipa budowlana wykonała źle część prac. Obecnie pracownicy chcą przesunąć komin w całości. Obawiamy się, że wpłynie to na jego konstrukcję i cechy. Czy możemy zabezpieczyć się jakąś umową na taki wypadek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źle wykonane prace przez ekipę budowlaną

Fot. Fotolia


Na mocy art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Te zaś w art. 638 § 1 K.c. odsyłają do uregulowań rękojmi przy sprzedaży. W art. 638 § 2 K.c. co do gwarancji odsyłają do przepisów o gwarancji przy sprzedaży.

 

Zgodnie z art. 568 § 1 K.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona – gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument. Zgodnie z art. 558 K.c. strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

 

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że „przewidziany w art. 568 K.c. termin wygaśnięcia uprawień z tytułu rękojmi może być przedłużony umową stron” (wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt II CK 28/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 107).

 

W związku z powyższym należy zawrzeć umowę, na mocy której wykonawca odpowiada za rękojmię związaną z budową komina, np. do 10 czy 15 lat. Choć przez okres 5 lat jest Pani chroniona przez ustawę. Być może umowa okaże się zbędna. Umowę można oprzeć też o przepisy dotyczące gwarancji. Jest ona dobrowolnie udzielana przez wykonawcę i to on kształtuje przesłanki skorzystania z niej, własne obowiązki i uprawnienia korzystającego z gwarancji. Od ustalonych warunków gwarancji zależy, czy będzie ona bardziej korzystna od rękojmi, która jest regulowana ustawą.

 

Aktualnie regulacje ustawowe dotyczące gwarancji zostały zawarte w art. 577 K.c. Ustawa wskazuje jedynie przykładowy katalog obowiązków gwaranta, które mogą polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 K.c.).

 

Umowę można jednak określić precyzyjnie – gdyby komin, z uwagi na jego przesunięcie, nie był szczelny, nie spełniał swojej roli, gwarant w okresie gwarancji – np. 10 lat – zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy i pokryć koszty z tym związane.

 

Jeśli w w umowie nie określicie obowiązków gwaranta, należy zastosować przepisy  art. 577 § 3 K.c., jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeśli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (§ 4).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 10 =

»Podobne materiały

Reklamacja usług związanych z naprawą samochodu

W lipcu 2010 r. miałem stłuczkę samochodem. Zgodnie ze wskazaniem ubezpieczyciela oddałem samochód do konkretnego serwisu (naprawa bezgotówkowa z polisy). Samochód odebrałem jako całkowicie naprawiony. 4 września tego roku byłem na przeglądzie w autoryzowanym serwisie, gdzie okazało się, iż prz

Reklamacja telefonu komórkowego – moja reklamacja komórki została odrzucona!

Przedmiotem mojego pytania jest reklamacja telefonu komórkowego. Otóż oddałem telefon Nokia do naprawy, po czym serwis stwierdził: „W dostarczonym urządzeniu stwierdziliśmy uszkodzenie płyty głównej związane z ingerencją cieczy. Informujemy, że zgodnie z powyższym i na podstawie procedur producenta

Reklamacja nowego samochodu z salonu

Kupiłem nową Toyotę w salonie, ale auto ma uciążliwą usterkę techniczną. Mechanicy Toyoty nie dają sobie z nią rady. Gwarancja niestety określa wyraźnie: „Uprawnionemu do gwarancji nie przysługuje wymiana pojazdu na nowy, wolny od wad”. 1) Czy mogę żądać nowego samochodu z tytułu rękojmi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »