.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Iwona Moryc

W 2008 r. zostałem skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata – okres próby miał upłynąć w listopadzie 2010 r. Orzeczono także zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 5 lat. Tydzień temu zostałem namierzony przez fotoradar i otrzymałem wezwanie na komendę. Jestem jedynym żywicielem rodziny, dwoje moich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność. Czy mogę się gdzieś odwołać, czy grozi mi areszt?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złamał Pan zakaz orzeczony w wyroku z 2008 r., w okresie próby. Popełnił Pan przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, tj. naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, określone w art. 244 Kodeksu karnego.

 

Niestety, myślę, że w tej sytuacji zostanie powiadomiony sąd penitencjarny, który w oparciu o popełnione przestępstwo zdecyduje o karze za popełnione przestępstwo naruszenia zakazu oraz osądzi, czy z powodu ciężkiego naruszenia porządku prawnego zostanie wobec Pana odwieszona kara.

 

Art. 75 Kodeksu karnego stanowi:

 

§ 1. „Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

 

§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

 

§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”.

 

Decyzję o tym, czy istnieją podstawy do tymczasowego aresztowania, wydaje sąd.

 

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:

 

  1. zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
  2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

 

Moim zdaniem takie przesłanki w Pana sytuacji nie zachodzą, ponadto duże znaczenie ma tutaj Pana sytuacja rodzinna – bowiem sąd odstępuje od wymierzenia tymczasowego aresztu, gdy pozbawienie wolności pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

 

Reasumując, obowiązkowo musi się Pan zgłosić na policję, gdzie złoży Pan wyjaśnienia i prawdopodobnie za jakiś czas dostanie Pan wezwanie do sądu.

 

Pana sytuacja rodzinna może wpłynąć na wymiar kary, która niewątpliwie zostanie orzeczona.

 

Musi Pan oczywiście przedstawić swoją sytuację rodzinną – być może łamiąc zakaz, jechał Pan np. z dzieckiem do lekarza?

 

Na rozprawie sąd będzie dysponował aktami ze sprawy z 2008 r. Zakładam, że będzie znał Pana sytuację rodzinną, mimo to niewątpliwie w ramach składanych wyjaśnień może Pan, na ile sąd na to pozwoli, odnieść się do swojej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl