Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zła sytuacja finansowa a obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.02.2015

Mam 62 lata, od prawie 3 lat jestem rozwiedziony, rozwód został orzeczony z mojej winy. Sąd zasądził mi alimenty na byłą żonę. Wtedy jeszcze pracowałem zawodowo, teraz jestem bezrobotnym na zasiłku, a po 6 miesiącach otrzymam zasiłek przedemerytalny z ZUS. Mam mieszkanie – kawalerkę. Była żona ma emeryturę i mieszkanie, które jej zostawiłem. Mieszka z córką, która dużo zarabia. Jest mi coraz ciężej, moja sytuacja finansowa jest zła, nie starcza mi na życie, czy można uchylić mój obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu Pana sprawy, sytuacja finansowa nie pozwala Panu na regularne płacenie alimentów na byłą żonę.

 

Jeżeli zatem, obiektywnie rzecz ujmując, możliwości finansowe Pana uległy znacznemu ograniczeniu na skutek pozostawania bez pracy, to może Pan wystąpić z pozwem do sądu o uchylenie obowiązku płacenia alimentów na żonę.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 1969 r. (sygn. akt III CRN 54/69) zaznaczył, iż: „Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 k.r. i op., należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W wypadku gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych itp”.

 

Jak wynika z powyższego, Pana sytuacja jak najbardziej uprawnia Pana do wystąpienia o zmianę orzeczenia alimentacyjnego z uwagi na brak możliwości wypełnienia swoich obowiązków związanych z orzeczonymi alimentami ze względu na utratę możliwości zarobkowych.

 

Rozpatrując sprawę alimentów, ich zakres będzie uzależniony od Pana możliwości zarobkowych, a te nie są tożsame z faktycznie osiąganym dochodem. Sąd weźmie pod uwagę to, jakie dochody mógłby Pan uzyskiwać, gdyby wykorzystał Pan wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem, wiekiem i stanem zdrowia.

 

Sąd również weźmie pod uwagę to, jakie możliwości zarobkowe ma Pana była żona i w jakim zakresie może ona samodzielnie zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby.

 

Jak wynika z orzecznictwa sądowego, zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1959 r. sygn. akt. III CR 212/58, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt. III CRN 48/75).

 

W Pana sprawie ważnymi okolicznościami są też te związane ze stanem zdrowia, wiekiem itp.

 

Pan może opierać się na treść art. 1441 K.r.i.o., zgodnie z którym zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Można w tym wypadku wskazać na fakt, iż była żona ma emeryturę, a oprócz tego mieszka z córką, która dobrze zarabia i może pomagać matce.

 

Trudno przewidzieć, jaki będzie wynik rozpatrzenia sprawy przez sąd, ponieważ sąd będzie tu badał wszelkie okoliczności sprawy, a więc zarówno usprawiedliwione potrzeby byłej żony, jak i możliwości zarobkowe i majątkowego zobowiązanego do alimentów, czyli Pana.

 

Dlatego warto w pozwie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zamieścić żądanie alternatywne – obniżenia alimentów na byłą żonę w przypadku uznania, że Pana obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony nadal istnieje.

 

Proszę pamiętać, że gdyby sąd znacznie ograniczył alimenty na byłą żonę albo nawet je zniósł, to nie jest to wyrok „na zawsze”. Ponieważ wyrok rozwodowy zapadł z orzeczeniem o winie Pana, oznacza to, że do czasu ponownego wyjścia za mąż byłej żony będzie ona miała zawsze prawo wystąpić do sądu o przyznanie jej alimentów, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Czyli np. jeżeli poweźmie ona informację, iż sytuacja materialna Pana uległa poprawie, może wnieść do sądu pozew o podniesienie jej alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + jeden =

»Podobne materiały

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty od byłej żony

Jestem rok po rozwodzie. Czy mój były mąż, który żyje od kilku lat z konkubiną, ma prawo domagać się ode mnie alimentów? Dodam, że rozwód dostaliśmy bez orzekania o winie.  

 

Pozew o zniesienie alimentów na byłą żonę

W czerwcu 2006 roku, w okresie nieformalnej separacji z żoną na jej sądowy wniosek zgodziłem się płacić jej alimenty w wysokości tysiąca złotych, które następnie sąd na moje żądanie zmniejszył do 600 zł. Na wniosek żony alimentami komornik obciążył moje zarobki i do tej pory są w ten sposób ściągane

 

Alimenty na żonę a rozdzielność majątkowa

W czasie trwania małżeństwa ustanowiliśmy z żoną rozdzielność majątkową. Teraz chcemy się rozwieść. Czy żona może zażądać ode mnie alimentów na siebie mimo intercyzy? Czy sąd ustala wysokość alimentów tylko na podstawie pensji czy również premii? Żona dobrze zarabia, świadczy usługi kosmetyczne w do

 

Alimenty na żonę kilka lat po rozwodzie

Rozwód był bez orzeczenia o winie, a była żona nie otrzymała alimentów. Obecnie, 7 lat po rozwodzie, żona wystąpiła do sądu o podwyższenie alimentów na dziecko, jak również o alimenty dla siebie, motywując to tym, że miała wypadek samochodowy i że jest uznana za niezdolną do pracy. Wypadek ten zdarz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »