.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zła kwota na fakturze - jak odzyskać pieniądze?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 25.11.2021 • Zaktualizowane: 25.11.2021

Dziś sprzedałam samochód firmowy, który był w spółce z o.o., samochód został sprzedany na firmę. Niestety doszło do pomyłki z ceną, bo kto inny wystawiał fakturę, a kto inny ustalał z klientem telefonicznie cenę. To mąż ustalał kwotę, a ja wystawiłam fakturę, ale źle zrozumiałam ustalenia. Wpisałam na fakturze złą kwotę – o 6000 zł niższą. Klient szybko zapłacił, zabrał samochód i dokumenty. Później do niego dzwoniłam, ale on wypiera się, że według niego wszystko jest w porządku. Nie odda samochodu ani nie dopłaci. Czy różnica w kwocie jest do odzyskania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zła kwota na fakturze - jak odzyskać pieniądze?

Umowa lub oferta z prawidłową kwotą

W niniejszej sprawie mogą się Państwo ewentualnie ratować umową zawartą z klientem, w której wskazana była cena wyższa lub ofertą złożoną na rzecz klienta, w której również cena była inna.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 65 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 66 § 1 „oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”.

Zawarcie umowy

Najogólniej rzecz ujmując, zawarcie umowy polega na zgodnych oświadczeniach woli co najmniej dwóch stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych. Kodeks cywilny reguluje trzy najbardziej typowe sposoby zawarcia umowy – przez przyjęcie oferty, w wyniku przeprowadzonego przetargu/aukcji (stanowiących pewną modyfikację koncepcji oferty i jej przyjęcia) oraz przez negocjacje (rokowania). Sposoby te wzajemnie się nie wyłączają, nie są też jedynymi. W procesie dochodzenia do zawarcia umowy stosuje się w praktyce niekiedy przemiennie metodę negocjowania lub składanie oferty. Elementem konstytutywnym każdej oferty, oprócz stanowczego zamiaru bycia nią związanym przez oferenta, jest określenie istotnych dla przyszłej umowy postanowień (łac. essentialia negotii). Brak istotnych postanowień sprawia, że propozycja zawarcia umowy nie zostanie uznana za ofertę, a jedynie, w najlepszym razie, za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. Tak też uznał SN (wyrok z 20.10.1978 r., sygn. akt IV CR 402/78).

Wada oświadczenia woli – pomyłka na fakturze

Z uwagi na powyższe, jeżeli posiadają Państwo dla celów dowodowych powyższą ofertę lub najlepiej już umowę zawartą z klientem na piśmie, mogą Państwo spróbować powołać się na wadę oświadczenia woli, bowiem klient winien zwrócić uwagę na to, iż cena jest niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Podstawowym kryterium warunkującym wzruszenie czynności prawnej jest kwalifikacja konkretnego błędu w ramach kategorii błędu co do treści czynności prawnej. Przepis art. 84 § 1 wyraźnie uzależnia możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, od istnienia błędu co do treści czynności prawnej. Podstawą wyróżnienia błędu co do treści czynności prawnej jest to, czego błąd dotyczy, a mianowicie stopień powiązania konkretnej okoliczności dotkniętej błędem z całokształtem czynności prawnej (zob. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Glosa do wyr. SN z 15.10.1997 r., s. 306).

 

Jak wynika z art. 88:

 

„§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli”.

 

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż chcąc skorzystać z powyższej instytucji, a także doprowadzić do unieważnienia całej czynności prawnej, powinni Państwo złożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie umowy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu powołując się na powyższe okoliczności. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, może Pani w powyższym zakresie unieważnienia czynności, skierować sprawę do sądu – konieczne w takim przypadku jest posiadanie najlepiej pisemnej oferty lub umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl