.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgubienie prawa jazdy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 05.06.2014

Kilka lat temu kierowałem pojazd w stanie nietrzeźwym. Kiedy mnie zatrzymano, nie miałem przy sobie prawa jazdy oraz dowodu, ponieważ zgubiłem te dokumenty. Dostałem 4 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie zgłosiłem zgubienia prawa jazdy (zgłosiłem tylko fakt zgubienia dowodu). Dostałem pismo z urzędu, z którego wynika, że „okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie”, a ja przez te lata naprawdę nie prowadziłem pojazdów i nie miałem problemów z policją. Nie wiem, co robić. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W niektórych przypadkach sąd orzeka obligatoryjnie o zakazie prowadzenia pojazdów, np. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Przepis ten zawiera też przypadki, w których ww. zakaz sąd musi orzec na zawsze, ale to Pana nie dotyczy.

 

Niestety kolejny przepis ustawy, a mianowicie art. 43 § 3, stanowi, że orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

 

Jeżeli sąd np. zapomniał zamieścić w wyroku zobowiązanie dla Pana do zwrotu prawa jazdy, to wówczas, mimo że Pan nie zwrócił dokumentu, czas płynie od daty uprawomocnienia się wyroku. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r. (sygn. akt I KZP 4/13): jeżeli sąd, z obrazą art. 43 § 3 K.k., nie zobowiązał skazanego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, to bieg okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Jeśli zagubił Pan prawo jazdy, to oczywiste jest, że nie może Pan zwrócić dokumentu, ale musi Pan obowiązkowo zgłosić w wydziale komunikacji utratę prawa jazdy, bowiem do tego czasu zakaz prowadzenia pojazdu w ogóle nie biegnie. Należy zatem natychmiast zgłosić staroście zagubienie prawa jazdy. Niestety to prawo jazdy, a nie dowód rejestracyjny, jest tu istotnym dokumentem.

 

Proszę zatem jak najszybciej udać się do wydziału komunikacji i poinformować o utracie dokumentu prawa jazdy. Jednym z elementów wniosku jest oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że Pan dokument ten zagubił, proszę zatem w tym oświadczeniu wskazać, iż zagubił Pan dokument wraz z dowodem, co też Pan zgłosił, i od tego dnia nie posiada Pan dokumentu prawa jazdy.

 

Wskazuję jednak, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

Tak więc Pan znacznie ten termin przekroczył, przepis jednak nie przewiduje żadnych sankcji.

 

Niestety urzędnicy mają rację – dopóki nie zwróci Pan prawa jazdy albo nie zgłosi jego zaginięcia, to zakaz prowadzenia pojazdów w ogóle nie biegnie. Proszę zatem najlepiej już dziś udać się do wydziału komunikacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »