.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgodny podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 13.12.2020

Jestem przed rozprawą rozwodową i oboje z żoną zgodziliśmy się na podział majątku przy rozwodzie. Żona zostaje z dzieckiem w mieszkaniu, a mnie spłaca. Prawnik żony twierdzi, że można to zrobić na spawie rozwodowej i na podstawie wyroku dokonać później wpisu w księdze wieczystej, a żona na podstawie prawomocnego wyroku może wziąć kredyt hipoteczny, aby mnie spłacić. Jednak mój prawnik twierdzi, że tak się nie da i należy jednak zrobić podział majątku po rozwodzie u notariusza, bo to podobno też bezpieczniejsze. Proszę o podpowiedz w tej sprawie, bo już gubię się w tych opiniach!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodny podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Wyjście z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i podział majątku

Zasadą jest, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Prawo nie zabrania złożenia wniosku o podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej, jednakże warunkiem zajęcia się przez sąd tym zagadnieniem jest to, aby podział nie powodował wydłużenia w czasie postępowania rozwodowego. Warto podkreślić, że najlepszy efekt daje w tym względzie złożenie zgodnego wniosku stron. Bowiem taki wniosek nie powoduje żadnej zwłoki. Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 58. § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”

 

Zgodny wniosek o podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Skoro porozumieli się Państwo co do podziału, to wystarczy złożyć zgodny wniosek ze wskazaniem Państwa majątku – jego składników, wartości oraz sposobu podziału. Może to być wniosek jednej ze stron ze wskazaniem, że podział tak został ustalony. Druga strona potwierdzi to na rozprawie. Taki wyrok sądowy (prawomocny) będzie podstawę, aby żona stała się jedyną właścicielką mieszkania oraz aby dokonała spłaty na Pana rzecz (w ustalonym terminie i w określony sposób). Wyrok będzie też podstawą do wpisu eksżony do księgi wieczystej jako jedynej właścicielki mieszkania.

 

Powinienem dodać, że gdyby jednak zdecydowali się Państwo dokonać podziału majątku u notariusza, musieliby się Państwo liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów z tytułu opłaty notarialnej. Podstawą obliczenia wysokości taksy notarialnej jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Mieszkanie ma zazwyczaj dużą wartość, a zatem i opłaty byłyby duże. W każdym bądź razie większe niż przy podziale sądowym. W sądzie będzie to kosztować 1000 zł, a jeśli wniosek będzie zgodny – 300 zł.

 

Wyrok sądowy dla potrzeb podziału mieszkania oraz wpisu do KW nie jest gorszy od aktu notarialnego. Tak samo akt notarialny nie jest bezpieczniejszy do wyroku sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »