Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgodne rozwiązanie stosunku pracy – porozumienie stron

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.01.2015

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę. Mam umowę na czas nieokreślony; od 6 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie kończy mi się wraz z końcem tego miesiąca, ale pracodawca nie chce ze mną dalej współpracować. Tłumaczy się tym, że za długo się nie odzywałem i firma zatrudniła na moje miejsce inną osobę. Chciałby więc ustalić ze mną warunki rozwiązania umowy, gdy będę już zdrowy. Ja również nie widzę sensu kontynuowania współpracy z tą firmą, chciałbym się w zgodzie rozstać z pracodawcą, ale zależy mi jeszcze na skorzystaniu z miesięcznego okresu wypowiedzenia lub płatnego urlopu w tym okresie, który byłby wypowiedzeniem. Posiadam jeszcze około 24 dni urlopu. Proszę o podpowiedź, co powinienem zrobić: zaproponować firmie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, czy czekać na zwolnienie z ich strony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pana problemu wyjaśniam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się:

 

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne. Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy.

 

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Zdaniem SN (wyrok z dnia 20 października 1998 r., I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to (likwidacja stanowiska pracy) jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.

 

Jeżeli w porozumieniu strony nie określiły, choćby w sposób dorozumiany, terminu ustania stosunku pracy, rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia (tak wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, nr 18, poz. 432). Według wyroku SN z dnia 20 czerwca 2001 r., I PKN 474/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 203, nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym.

 

Wynika stąd, że nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie później niż data porozumienia (wyrok z dnia 4 listopada 2004 r., I PKN 653/03, OSNP 2005, nr 14, poz. 204).

 

Trafnie przyjął SN, że nie narusza art. 30 § 1 pkt 1 K.p. porozumienie, na podstawie którego pracownik wyraża zgodę na przedstawioną przez pracodawcę propozycję rozwiązania umowy w tym trybie w zamian za odszkodowanie (wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 60/03, M.P.Pr. – wkł. 2005, nr 1, s. 6.).

 

Zawarcie tego porozumienia zasadniczo nie ma wpływu na sytuację stron w okresie między jego zawarciem a ustaloną datą ustania stosunku pracy. Pracownik nie ma prawa do zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy, nie jest także zobowiązany do wykorzystania urlopu udzielonego w trybie określonym w art. 167 1 K.p.

 

W Pana sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie stron, skoro i Pan, i pracodawca zgadzacie się na zakończenie stosunku pracy. Jeśli zależy Panu na miesięcznym wypowiedzeniu – może Pan zaproponować pracodawcy w porozumieniu stron, że umowa zostanie rozwiązana po upływie miesiąca od dnia zawarcia porozumienia. Jednocześnie może Pan wystąpić z wnioskiem o zaległy urlop wypoczynkowy, a pracodawca raczej wyrazi zgodę na jego wykorzystanie w okresie owego miesiąca, gdyż, jak Pan wspomniał, ma już osobę zajmującą Pana stanowisko.

 

Zatem może Pan przesłać propozycję porozumienia swojemu pracodawcy i to jeszcze w czasie trwania Pańskiego zwolnienia lekarskiego, nie ma w tym przypadku jakichś ograniczeń. W porozumieniu proszę wskazać datę, w której miałby się zakończyć stosunek pracy, a także prośbę o wykorzystanie zaległego urlopu (do tego proszę także załączyć wniosek o urlop, który jest u Pana w zakładzie pracy zwyczajowym wnioskiem).

 

Może Pan dostarczyć taką propozycję porozumienia stron osobiście, wysłać pocztą – listem poleconym za poświadczeniem odbioru lub kurierem. W piśmie powinien Pan wskazać datę, do kiedy pracodawca powinien się ustosunkować do Pana propozycji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 9 =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy

Warunki i atmosfera w moim dotychczasowym miejscu pracy doprowadziły mnie do nerwicy. Obecnie wykorzystałem 182 dni zwolnienia lekarskiego i chciałbym rozwiązać umowę o pracę, najlepiej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy. Chciałbym także otrzymać ekwiwal

 

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

 

Porzucenie pracy jako opcja rozwiązania umowy

Zatrudniłam się 1 września jako nauczycie  w szkole na pełen etat na okres 1 roku. To moje pierwsze zatrudnienie w szkole publicznej (nie złożyłam jeszcze nawet dokumentów dotyczących stażu). Moja sytuacja rodzinna zmieniła się i w związku z przeprowadzką chciałam złożyć wypowiedzenie. Niestety

 

Rezygnacja z nowej pracy przed jej podjęciem

Jestem specjalistą w wąskiej dziedzinie. Dostałam bardzo atrakcyjną ofertę pracy, będąc zatrudnioną w innej firmie. Przystałam na warunki i podpisałam umowę o pracę na okres próbny (3 miesiące) ze sporym wyprzedzeniem, bo na niecałe 2 miesiące przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie (obowiązuje mnie

 

Nowa praca w okresie wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięczym okresem wypowiedzenia. Złożyłam wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 31 marca. Do 25 stycznia wykorzystuję urlop zaległy, a potem wykorzystam kilka dni z urlopu za ten rok. Od 6 lutego mam zostać zwolniona ze świadczenia pracy przy zachowaniu prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »