Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.11.2015

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd jego majątkiem i jako takie wymaga uprzedniej zgody sądu rodzinnego. Zasada ta dotyczy również oświadczeń o odrzuceniu spadku składanych przez opiekunów prawnych dziecka ustanowionych przez sąd.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Natomiast zgodnie z art. 156 K.r.o. opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

 

Czynnością przekraczającą zwykły zarząd, czy też czynnością dotyczącą „ważniejszej sprawy, która dotyczy majątku małoletniego” będzie z pewnością złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie może pozwolić uniknąć wielu problemów osobie małoletniej, nawet pomimo tego, że dziedziczy ona z dobrodziejstwem inwentarza. Jednakże odrzucenie spadku może spowodować również pozbawienie korzyści, jakie dałoby przyjęcie spadku, dlatego uzasadnione wydaje się wprowadzenie w tym zakresie kontroli sądu rodzinnego.

 

Zgody na odrzucenie spadku może udzielić sąd opiekuńczy, którym zgodnie z art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego2 jest sąd rodzinny. Do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zgody właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka lub podopiecznego, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jego pobytu (jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy). W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy.

 

Zgodnie z art. 583 K.p.c. zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (a więc również udzielenia zgody na odrzucenie spadku) sąd opiekuńczy (rodzinny) udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich.

 

Dysponując zgodą sądu rodzinnego rodzice (lub opiekun) mogą złożyć w imieniu dziecka oświadczenie o odrzucenie spadku. Należy zaznaczyć, że powołanym do spadku w pierwszej kolejności (przed dzieckiem) może być właśnie rodzic, co wiąże się z koniecznością uprzedniego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez rodzica.

 

Zgodnie z art. 640 § 1 K.p.c. oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

 

Natomiast zgodnie z art. 641 § 1 K.p.c. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 

  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
  2. tytuł powołania do spadku;
  3. treść złożonego oświadczenia.

 

Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus V =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki