Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na przysposobienie dziecka – na piśmie czy osobiście?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.04.2010

Biologiczny ojciec dziecka wyraził zgodę na zrzeczenie się praw do niego, ale nie może przyjechać na rozprawę. Czy może więc wysłać do sądu potwierdzone notarialnie pismo, że zgadza się na zrzeczenie tych praw i przysposobienie dziecka przez mojego obecnego męża?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż nie można się zrzec praw do dziecka, natomiast można wyrazić zgodę na przysposobienie dziecka przez inną osobę. Warto w tym miejscu przytoczyć treść art. 586 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

§ 1. „Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.

 

§ 2. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

 

§ 3. Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu.

 

§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy zasięga opinii ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki”.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, w sprawach o przysposobienie przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna, a więc m.in. biologicznego ojca.

 

Zgodnie bowiem z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”.

 

Ojciec musi wyrazić zgodę w toku postępowania o przysposobienie, bezpośrednio przed sądem opiekuńczym. Zgoda taka nie może być wyrażona w piśmie procesowym lub w innym dokumencie. Omawiana zgoda nie może być dorozumiana, musi być wyrażona w sposób wyraźny.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż ojciec dziecka nie może wyrazić zgody na przysposobienie w formie pisma wysłanego do sądu, lecz ową zgodę musi wyrazić osobiście przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 3 =

»Podobne materiały

Wniosek o przysposobienie dziecka

Mam córkę w wieku przedszkolnym. Ojciec mojego dziecka został całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich. Obecnie córka nosi moje nazwisko panieńskie. Niedawno wyszłam za mąż. Chcemy, aby mój mąż przysposobił córkę i aby został wydany nowy akt urodzenia dziecka. Gdzie mamy złożyć wniosek o przysposob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »