Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na przesłanie informacji handlowej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 01.10.2014

Prowadzę sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro. Sprzedaję używaną odzież sportową jednej amerykańskiej firmy (99% oferowanego przeze mnie towaru to ubrania tej firmy). Miałam sporo zadowolonych klientów i chciałabym poinformować ich o moim nowo otworzonym sklepie internetowym pod własną domeną. Przygotowałam prośbę o zgodę na przesłanie informacji handlowej, którą chciałabym wysłać mailowo do klientów. Wygląda to tak:

 

Witam,

jakiś czas temu zakupił Pan w naszym sklepie na Allegro używaną koszulkę sportową marki X. Myślę, że może być Pan zainteresowany naszym nowo otwartym sklepem internetowym. Zwracam się z prośbą o zgodę na przesłanie informacji handlowej. Jeżeli jest Pan zainteresowany naszymi usługami, proszę odpowiedzieć na tego maila, wpisując: „Zgadzam się”. Jeżeli nie jest Pan zainteresowany, prosimy o zignorowanie tej wiadomości i przepraszamy, że zawracamy głowę.

Pozdrawiam

Nazwa i siedziba firmy

 

Czy mój mail jest prawidłowo skonstruowany? Czy mogę napisać, skąd mam adres odbiorcy i podać markę ubrań sportowych? Chodzi mi o zdanie: „jakiś czas temu zakupił Pan w naszym sklepie na Allegro używaną koszulkę sportową marki X”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla porządku przywołam na wstępie przepis ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), który będzie punktem wyjścia dalszych rozważań:

 

„Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1”.

 

Powyższe zapisy nie rozstrzygają o konkretnej konstrukcji prośby o możliwość wysłania informacji handlowej. W tym celu należy odwołać się do doktryny, orzeczeń sądów, a także interpretacji UOKiK.

 

Jak ujmują to E. Nowińska, M. du Vall: „Naszym zdaniem, wysyłanie zapytań o zgodę na przesyłanie informacji handlowej zasadniczo również należałoby traktować jako działanie zakazane na mocy analizowanego przepisu. W zapytaniu bowiem takim albo w linkach do niego znajdują się dane stanowiące informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 u.ś.u.d.e.” (E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, komentarz do art. 10, dostępny w bazie lexpolonica.pl).

 

Należałoby zatem – w ramach rozstrzygania Pani problemu – kierować się tym, aby wysyłany przez Panią e-mail nie był już sam w sobie (nawet jako zapytanie) informacją handlową.

 

Przytoczę również istotny w tej kwestii fragment innego komentarza do ustawy [J. Gołaczyński (red.), K. Kowalik-Bańczyk, A. Majchrowska, M. Świerczyński]:

 

„Obejściem ust. 2 art. 10 u.ś.u.d.e. jest sytuacja, w której nadawca wysyła wiadomość z pytaniem, czy odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących określonego produktu czy usługi. Wiadomość taką należy uznać za niezamawianą informację handlową, ponieważ poza samym pytaniem zawiera treści promujące produkt, którego dotyczy (D. Kasprzycki, Spam…, s. 201). Z kolei podobnego rodzaju praktyka dotycząca wiadomości, w których w ogólnikowy sposób kierowane jest pytanie o wyrażenie zgody na przyszłe otrzymywanie informacji, bez wskazywania dokładnie, czego miałyby te informacje dotyczyć, można by ewentualnie uznać za niezamawiane informacje promujące sam podmiot wysyłający albo podmiot, na podstawie zlecenia którego działa (inaczej: D. Kasprzycki, Spam…, s. 201, który uznaje, że nie ma podstaw do zahamowania tego rodzaju działalności)”.

 

Jako że zagadnienie to nie jest jeszcze ugruntowane w doktrynie oraz orzecznictwie, stanowiska są podzielone, czego przykładem jest stanowisko odmienne od powyższych:

 

„Formułowanie pytania o zgodę na przesyłanie informacji handlowych nie może być jednak uniemożliwione, ponieważ jest niezbędne do uzyskania zgody wymaganej przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dlatego jako zgodne z art. 10 u.ś.u.d.e. należy uznać zapytanie, w którym wymieniony jest usługodawca i towar bądź usługa, którą oferuje, przy czym powinna być zachowana granica między dozwoloną w zapytaniu informacją a niedozwoloną w zapytaniu informacją handlową. Zapytanie o wyrażenie zgody nie musi być też pozbawione wskazania promowanego produktu, choć dopuszczalne jest zapytanie o przesyłanie informacji handlowych dotyczących wszelkich ofert usługodawcy i wyrażenie tzw. zgody blankietowej” [M. Namysłowska (w:) Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw, D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), W. Chomiczewski, K. Klafkowska-Waśniowska, komentarz do art. 10, publikacja dostępna w bazie lexpolonica.pl].

 

Konkludując rozstrzyganie tej części zagadnienia – w mojej ocenie wysyłanie zapytania drogą elektroniczną jest dopuszczalne, przy czym należy dołożyć wszelkich starań, aby takie zapytanie nie przybrało cech informacji handlowej samej w sobie. Zgodnie z wytycznymi UOKiK należy w tym zakresie dopilnować m.in., aby:

 

1. Nie podawać w takim zapytaniu bezpośredniego linku do sklepu, którego promujemy czy do wszelkiej innej oferty handlowej, z którą chcemy wyjść po wyrażeniu zgody przez adresata.

 

Pani mail jest pod tym kątem dobrze skonstruowany.

 

2. Wystrzegać się podawania wszelkich danych, które mogą zostać potraktowane jako informacja handlowa, np.: „Jednocześnie informujemy, że do końca miesiąca trwa promocja na wszystkie produkty naszej firmy”.

 

W mojej ocenie (odpowiedź na Pani konkretne zapytanie) informacja o tym, skąd ma Pani adres odbiorcy (Allegro), oraz nazwa marki ubrań sportowych mieszczą się w dopuszczalnym zakresie takiego zapytania (z tym zastrzeżeniem, że nie jest Pani producentem tej marki, tj. nie można uznać, że poprzez tę wiadomość chciałaby Pani wypromować samą markę).

 

3. Nie stosować mechanizmu milczącego wyrażenia zgody na przesłanie informacji handlowej (wersja opt out).

 

Pani skonstruowała to bardzo dobrze (wersja opt in, czyli wymaganie wyraźnej zgody na przesłanie informacji), zgodnie z wytyczną, na którą UOKiK bardzo zwraca uwagę w przypadku rozstrzygania tego rodzaju sporów.

 

Konkludując, poruszana materia nie jest unormowana sztywno, niemniej szereg przywołanych powyżej przesłanek powinien Pani znacznie ułatwić poprawne sformułowanie takiego zapytania. W mojej ocenie obecnie proponowana przez Panią treść jest poprawna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus dziewięć =

»Podobne materiały

Informacja handlowa i zgoda potencjalnych klientów na jej przesłanie

Chciałbym wysyłać e-maile do potencjalnych klientów z pytaniem, czy wyrażają zgodę na przesłanie oferty handlowej. Czy jest to zgodne z prawem? Czy muszę podawać na końcu wiadomości jakieś wyjaśnienia – na przykład regulacje prawne o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Czy w treści wiadomoś

Niezamówiona informacja handlowa

Chciałabym się dowiedzieć, jak według polskiego prawa wygląda kwestia dopuszczalności wysyłania niezamówionej informacji handlowej w następującej sytuacji. Mam zamiar wysłać potencjalnym klientom zgodę na przesłanie swojej oferty; dopiero jeśli ją wyrażą, otrzymają informacje na temat mojej firmy. D

Niezamówiona oferta handlowa

Zastanawia mnie kwestia niezamówionej oferty handlowej. Chciałabym przesłać ofertę handlową do osób, które już wcześniej zakupiły u mnie jakiś towar. Mam adresy e-mailowe, ponieważ klienci podali mi je przy poprzednich transakcjach. Czy mogę takim osobom wysłać ofertę handlową? A może muszę najpierw
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »