Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na przebudowę mieszkania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.05.2013

Mieszkam w lokalu socjalnym. Jakiś czas temu dokonałem w nim dość znacznych przeróbek (zmiana rozkładu pomieszczeń). Dowiedziałem się, że powinienem był wcześniej uzyskać zgodę na przebudowę mieszkania. Co mogę zrobić, aby zalegalizować zmianę? Czy grozi mi eksmisja z lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, że lepiej było uzyskać zgodę właściciela mieszkania, bo teraz będzie odrobinę „pod górkę”.

 

W sprawie istotna jest treść umowy najmu oraz regulaminu czy też uchwały rady miejskiej dotyczących zasad dokonywania remontu mieszkalnego (socjalnego) przez najemcę. Z reguły bowiem do przeprowadzenia remontu mieszkania socjalnego, będącego przedmiotem najmu, potrzebna jest zgoda gminy jako właściciela. Niektóre prace wymagają oprócz tego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

 

Przykładem jest wycięcie otworu w ścianie nośnej. By taką zgodę uzyskać, trzeba złożyć w odpowiednim nadzorze budowlanym szczegółową dokumentację planowanych przeróbek, sporządzoną przez projektanta z uprawnieniami oraz inne wymagane prawem dokumenty, np. oświadczenie o możliwości dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do prac remontowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i po zawiadomieniu administracji domu.

 

Wykonane remonty odbiera komisja wydelegowana przez administrację domu. Najemca mieszkania wykonuje je na własny koszt i niestety zwykle nie można liczyć na zwrot poniesionych nakładów.

 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t.: Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266) wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem. Do jego obowiązków należy m.in. dokonywanie napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

 

Tymczasem – zgodnie z art 6b cytowanej wyżej ustawy – najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku. Obciąża go także naprawa i konserwacja podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.

 

Są to jednak regulacje dyspozytywne, które będą mieć zastosowanie, gdy strony nie umówią się inaczej. Zgodnie z art. 6f  ustawy w umowie najmu lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego strony mogą ustalić odmiennie te prawa i obowiązki.

 

Bardzo ważne dla ustalania wzajemnych obowiązków, a także obowiązków względem osób trzecich będzie wykazanie, w jakim stanie sieć została przekazana najemcy do użytkowania. Najważniejszym dokumentem będzie tu protokół, w którym strony umowy najmu określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu, a do jego sporządzanie najemca i wynajmujący są zobowiązani przez art. 6c ustawy.

 

Reasumując – same prace budowlane nie są powodem wypowiedzenia umowy najmu, ale będzie Pan musiał doprowadzić sprawę do stanu zgodnego z prawem.

 

Oczywiście należy mieć zgodę właściciela na przebudowę mieszkania, a także plan wykonany zgodnie z uprawnieniami. Nie wiem, jaki był zakres prac, ale być może w grę będzie wchodziła legalizacja samowoli.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki