Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na darowiznę a obowiązek podatkowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.08.2016

Darowizna pieniężna syna na rzecz jego ojca nastąpiła z konta wspólnego syna i jego żony, którzy nie mają rozdzielności majątkowej. Żona na oddzielnym dokumencie w dniu podpisania umowy darowizny pomiędzy synem i jego ojcem wyraziła zgodę na dokonanie darowizny przez męża. Czy darowizna będzie zwolniona w 100% z podatku od spadków i darowizn?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego. Można zatem w praktyce spotkać sytuację, gdy dziecko, pozostające w związku małżeńskim, daruje rodzicowi określona kwotę pieniędzy z własnego majątku odrębnego, jak i sytuację gdy dziecko pozostające w związku małżeńskim daruje rodzicowi określona kwotę pieniędzy z majątku wspólnego jego i jego małżonka/i.

 

W mojej ocenie darowizna została dokonana tylko pomiędzy synem i ojcem i po spełnieniu wymogów z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie korzystać ze zwolnienia. Podobnie czytamy w niektórych interpretacjach np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 12 lutego 2008 r. (ITPB1/436-52/07/MK) podobnie uznał, że:

 

„Należy przy tym zastrzec, że jeżeli środki pieniężne, mające stanowić przedmiot darowizny, pochodzą z majątku wspólnego darczyńcy i jego współmałżonka, to dla ważności umowy darowizny, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, wymagana jest w myśl art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zgoda drugiego małżonka, przy czym w sytuacji, gdy umowa została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego jej ważność zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka (§ 2). Nadto, ustawodawca w art. 37 § 4 ustawy jednoznacznie stwierdza nieważność jednostronnej czynności prawnej dokonanej bez wymaganej zgody drugiego małżonka. Jednakże przez fakt wyrażenia takiej zgody drugi współmałżonek nie staje się stroną umowy darowizny”.

 

Niestety nie wszystkie organy podatkowe tak to widzą, podobnie jak nie wszyscy autorzy, przykładowo R. Nawrot wskazywał, że „na skutek istnienia wspólności majątkowej między małżonkami wydatek dokonany z rachunku żony jest traktowany jako dokonany z majątku wspólnego, a więc dokonany przez oboje małżonków. Połowa darowizny jest dokonana więc przez żonę, a druga połowa przez męża”. Osobiście nie zgadam się z tym stanowiskiem.

 

Wydaje się, że ważny wyrok zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 17 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2915/11) korzystnie dla podatników sąd uznał w nim w podobnym co do meritum zagadnieniu:

 

„(…) Wykładnia systemowa przepisów KC i KSH uzasadnia konkluzję, że skoro tylko jeden z małżonków może w drodze nabycia lub objęcia udziałów w spółce z o.o. stać się podmiotem praw korporacyjnych, to dla zupełności czynności prawnej darowizny udziałów w ww. spółce na rzecz drugiej osoby, konieczne jest przyjęcie, że tylko udziałowiec, któremu przysługują zarówno prawa korporacyjne, jak i prawa majątkowe, nawet jeżeli te ostatnie stanowią składową wspólnoty majątkowej małżonków, może być stroną czynności prawnej darowizny. (…) Reasumując powyższe wywody, mające na celu wskazanie prawidłowej wykładni prawa materialnego, należy stwierdzić, że w przypadku czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 KC) pomiędzy rodzeństwem, której przedmiotem są udziały w spółce kapitałowej, zgoda współmałżonka darczyńcy, o której mowa w art. 37 § 1 ust. 4 KRO, nie wpływa na zasadność zastosowania zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 PSpDarU, bowiem współmałżonek darczyńcy nie jest stroną ww. czynności prawnej. Tym samym prawidłowe rozumienie prawa materialnego przyjął sąd I instancji w rozpoznawanej sprawie, co przesądza o nietrafności analizowanego zarzutu kasacyjnego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »