.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie wypadku i brak informacji o stanie sprawy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.03.2012

W miejscu zamieszkania zgłosiłem na policji wypadek, w którym uczestniczyłem, a który miał miejsce w innym województwie. Od zgłoszenia upłynąło już sporo czasu, a ja dotąd nie otrzymałem informacji o stanie postępowania. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 306 § 2 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) „jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie”. Przepis art. 306 § 3 K.p.k. przewiduje zażalenie na bezczynność organu, który otrzymał zawiadomienie o przestępstwie. Do złożenia zażalenia uprawnia brak powiadomienia w ciągu 6 tygodni o wszczęciu śledztwa albo o odmowie jego wszczęcia. Zażalenie wnosi się do prokuratora powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zażalenie albo do prokuratora nadrzędnego. Brzmienie art. 306 § 1 i 3 zostało ustalone przez nowelę do K.p.k. z 10 stycznia 2003 r., która weszła w życie 1 lipca 2003 r., § 2 tego przepisu zaś uchylono nowelą do K.p.k. z 29 marca 2007 r.

 

Mając na uwadze powyższe, jeżeli złożył Pan zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa, należy obliczyć czas, który upłynął od niniejszego złożenia i w sytuacji gdy minęło już 6 tygodni, wnieść zażalenie na bezczynność organu i brak powiadomienia o sposobie załatwienia sprawy. Prawo takie przysługuje po 6 tygodniach od dnia złożenia zawiadomienia o przestępstwie, jeśli w tym czasie osoba lub instytucja zawiadamiająca nie zostanie powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania. W tym przypadku wniesienie zażalenia powoduje kontrolę prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie, nad prawidłowością (w tym także i sprawnością – ze względu na przekroczenie ustawowego terminu do zajęcia stanowiska) prowadzonego postępowania.

 

Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym sprawuje prokuratura właściwa dla określonej jednostki policji. Innym słowy zażalenie wnieść należy do prokuratury rejonowej.

 

Jeżeli to Pan jest sprawcą wypadku, występuje Pan w charakterze osoby podejrzanej i jednocześnie jako zawiadamiający. Nie można bowiem przyjąć, że jest Pan winny, zanim postępowanie tego nie udowodni, zatem w mojej ocenie występuje Pan także w charakterze zawiadamiającego.

 

Do czasu, kiedy nie zostanie Panu przedstawiony zarzut, występuje Pan nie jako podejrzany, lecz jako osoba podejrzewana. Wiąże się to z tym, że osoba podejrzewana nie jest stroną postępowania i nie ma tym samym prawa wglądu do akt sprawy. Gdyby został Panu przedstawiony zarzut, wówczas będzie Pan miał prawo zapoznać się z całą dokumentacją zebraną w sprawie.

 

Jeżeli w chwili obecnej toczyłoby się jakiekolwiek postępowanie przeciwko Panu, na pewno by Pan o tym wiedział. Teraz zapewne są dokonywane czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych stron postępowania. Dopóki zatem nie będzie Pan stroną postępowania, nie będzie Pan miał wglądu do akt ani tym bardziej nie będzie Pan powiadomiony o tym, jakie czynności są podejmowane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »