Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego syna który na stałe wyjechał za granicę

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 09.08.2012

Mój syn od 11 lat mieszka za granicą, lecz nadal jest u mnie zameldowany. Za granicą założył rodzinę, kupił mieszkanie i wcale nie zamierza wracać do kraju. Teraz chciałabym wykupić lokal komunalny, w którym mieszkam. Czy mam prawo wymeldować syna? Czy potrzebuję do tego jego zgody? Czy osoba wyjeżdżająca na tak długo z Polski ma obowiązek zgłosić swój wyjazd odpowiednim organom?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm.; w skrócie „ustawa”) osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wykonywać obowiązek meldunkowy.

 

Obowiązek ten polega między innymi na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego i czasowego, a także na wymeldowaniu się z tych miejsc (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Zgodnie z art. 5 omawianej ustawy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

 

Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

Osobie takiej organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

 

Należy wskazać, że osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi meldunkowemu. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

 

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące dane osobowe:

 

 1. nazwisko i imiona,
 2. nazwisko rodowe,
 3. nazwiska i imiona poprzednie,
 4. imiona rodziców,
 5. nazwiska rodowe rodziców,
 6. stan cywilny,
 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe,
 8. płeć,
 9. datę i miejsce urodzenia,
 10. obywatelstwo,
 11. numer PESEL,
 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień,
 13. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
 14. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 15. o wykształceniu.

 

Jeżeli Pani syn wyjechał za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi meldunkowemu.

 

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że Pani syn wyjechał na stałe za granicę, a nie tylko na okres kilku miesięcy. Ponieważ powinien w takiej sytuacji wymeldować się – co wyraźnie wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – a tego nie zrobił, można rozważyć wszczęcie procedury administracyjnej dotyczącej wymeldowania syna.

 

Organ wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu. Ustawa nie definiuje pojęcia strony. Zatem może Pani złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce stałego lub czasowego pobytu. Nie potrzebuje Pani do tego zgody syna.

 

Do wymeldowania osoby przez organ administracji publicznej wymagane jest, aby organ ten stwierdził, że osoba, co do której został złożony wniosek o wymeldowanie, opuściła dobrowolnie miejsce swojego stałego pobytu.

 

Należy wskazać, że w orzecznictwie brak jest zgody co do tego, czy wyjazd osoby zameldowanej za granicę uzasadnia jej wymeldowanie.

 

W wyroku NSA z 16 października 2010 r. (II OSK 1663/09) uznano, że można wymeldować taką osobę, ponieważ „wieloletnie zamieszkiwanie w innej miejscowości, założenie w niej ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów, a nawet wyjazd za granicę, a więc faktyczne zaniechanie podjęcia jakichkolwiek działań w celu przywrócenia możliwości pobytu w dotychczasowym lokalu, jak i zerwanie z nim związków, pozwala stwierdzić, że nastąpiło opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

 

Z kolei w wyroku NSA z dnia 5 maja 2011 r. (II OSK 781/10) wskazano: „Przepisy meldunkowe nie służą do usuwania z mieszkań osób, które wyjechały za granicę. Właściciel lub najemca lokalu nie może skutecznie domagać się wszczęcia przez organ ewidencji ludności postępowania w sprawie wymeldowania innej osoby. Mając tylko interes faktyczny, a nie prawny, nie jest stroną postępowania meldunkowego”.

 

Mimo tej rozbieżności w orzecznictwie proszę rozważyć złożenie wniosku do gminy o wymeldowanie syna. Wniosek ten zainicjuje postępowanie administracyjne, którego celem będzie stwierdzenie, czy Pani syn w rzeczywistości opuścił dobrowolnie miejsce czasowego pobytu. Jeżeli organ stwierdzi, że faktycznie ma miejsce sytuacja opisana powyżej, powinien wydać decyzję o wymeldowaniu danej osoby z mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa minus IV =

01.01.2015

O ile mi wiadomo obowiazek zgloszenia wyjazdu zagranicznego przedawnia sie po X latach (5?). Najlepiej bybylo gdyby experci to potwierdzili.

Peter

17.08.2014

niestety mimo wyczerpujacej odpowiedzi nie znalazlam informacji o tym czy bedzie nalozona kara albo jakas grzywna za opoznione wymeldowanie sie? Ja miszkam juz 9 lat poza granicami kraju i takze nie wymeldowalam sie w polsce (jak wielu innych). Ostatnio chcialam sie wymeldowac, ale jestem od 9 lat zameldowana takz za granica na stale. w formularzu trzeba podac od kiedy sie wymeldowuje z polski. Boje sie ze wyjdzie na jaw ze powinnam to zrobis juz 9 lat temu. I nie wiem teraz co robic aby uniknac kary. Bylabym bardzo wdzieczna o pomocne rady.

magdalena

01.04.2013

Obowiązek wymeldowania należy dopełnić do ostatniego dnia pobytu pod uprzednim adresem. A w przypadku gdy wyjazd miał miejsce jak powyżej, 11 lat temu, nie ma obaw o kary za niedopełnienie obowiązku?

Janusz

»Podobne materiały

Odrzucenie spadku po terminie a dług po zmarłym

Ojciec pozostawił po sobie niespłacony kredyt, zmarł w 2010 roku. W związku z tym, że był zameldowany u mnie, dostałem pismo o rozprawie. Jest jeszcze mama (otrzymała również wezwanie) oraz siostra (która nie otrzymała wezwania). Spadek odrzuciłem nie w terminie 6 miesięcy, a chyba dopiero po 2 lata

 

Wniosek o wymeldowanie osoby, która nie mieszka w lokalu – postępowanie dowodowe organu administracji

Jestem właścicielem domu z działką, czy mogę sprzedać swoją nieruchomość, jeśli w domu są zameldowani brat i bratowa, którzy jednak nie mieszkają tu od roku?

 

Adres zamieszkania a adres zameldowania

Jestem zameldowany na stałe pod adresem moich rodziców. Dotychczas rozliczałem PIT w urzędzie skarbowym w mojej rodzinnej miejscowości. Niedawno podjąłem pierwszą pracę na etat w Krakowie. Pracodawcy podałem obok adresu zameldowania także mój aktualny adres zamieszkania w Krakowie. Zapewne więc

 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim. W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Mam możliwość kontynuacji pracy w tej samej uczelni – rozwiązuję umowę i następnego dnia podpisuję nową. 30 sierpnia 2018 r. nabywam prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Czy będąc emerytem i równocześnie pracują

 

Wprowadzanie sprzętu do obrotu i zgłoszenie do GIOŚ

Nasza spółka z o.o. kupiła od europejskiego dystrybutora sprzęt komputerowy (producent też z Europy). Produkt zawiera m.in. polską instrukcję obsługi, menu itp. W przypadku reklamacji odsyłamy go do dystrybutora. Sprzęt będziemy sprzedawać w naszym sklepie internetowym. Czy musimy wystąpić do GIOŚ o

 

Zakup połowy domu od siostry

Wraz z siostrą odziedziczyłam dom po rodzicach – po 1/2. Rok po śmierci taty (2012 r., mama zmarła 2 lata wcześniej) sprzedałyśmy dom za 240 tys. zł, kwotę podzieliłyśmy po połowie. Swoją część chcę przeznaczyć na zakup połowy domu od siostry (ma bliźniak), a ona – na remont swojej częśc

 

Zatrudnienie pracownika na stanowisko osoby na zwolnieniu i kontrola zwolnienia lekarskiego

Od grudnia mój mąż jest nieobecny w pracy, bo lekarz stale przedłuża mu zwolnienie. Ostatnio mąż dowiedział się, że na jego stanowisko (tzn. nie wiemy, czy konkretnie za niego) zatrudniono inną osobę. Niedługo w firmie planowane są zwolnienia grupowe. Pracodawca zakwestionował w ZUS-ie zwolnienie mę

 

Praca za granicą a mieszkanie socjalne

Otrzymałem mieszkanie socjalne (po wyroku eksmisji). Mam umowę najmu na rok. Obecnie jednak razem z trojgiem małych dzieci pracuję za granicą (do czego zmusiła mnie sytuacja). Nie chciałbym utracić prawa do tego mieszkania (nie mam zamiaru mieszkać za granicą na stałe, wrócę tak szybko, jak to będzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »