.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie dziedziczenia do US - który druk?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.10.2016

Jestem jedynym spadkobiercą po bracie, który zmarł w 1997 r., pozostawiając gospodarstwo rolne, Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w 2015 r. Na jakim druku powinienem wypełnić zgłoszenie dziedziczenia do US i jaki podatek mnie obowiązuje? W rozmowie telefonicznej z pracownicą US powiedziano mi, że ma to być SD-3, mam wątpliwości, czy nie powinien to być druk SD-Z2.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zeznanie SD-3 jest zeznaniem dotyczącym określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia rzeczy lub praw majątkowych. Chodzi tu między innymi o nabycie rzeczy na podstawie: orzeczenia sądu, testamentu, umowy, ugody, umowy sprzedaży.

 

Co do zasady wniosek SD-3 jest podstawowym wnioskiem wypełnianym przy zgłaszaniu do organu podatkowego nabycia spadku. Jednakże w sytuacji, gdy spadek otrzymał członek najbliższej rodziny, który podlega zwolnieniu od podatku – wypełniany jest wniosek SD-Z2. To, jaki wniosek Pan powinien wypełnić, zależy od tego, kiedy tak naprawdę nabył Pan spadek.

 

Po01 stycznia 2007 r. wprowadzono zwolnienie od podatku dla najbliższej rodziny, konkretnie w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, będących obywatelami krajów UE lub państw członkowskich EFTA, jeżeli:

 

  • zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2, (zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz jednocześnie
  • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową lub przekazem pocztowym, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatni nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł.

 

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

Złożenie takiego zawiadomienia (druk SD-Z2) jest warunkiem zwolnienia spadkobiercy z podatku. Jeśli nie zostanie ono złożone lub złożone zostanie po terminie, podatek trzeba płacić na zwykłych, obowiązujących pierwszą grupę podatkową zasadach. Dlatego Pan jako brat zmarłego powinien złożyć właśnie ten druk (jeśli nabył Pan spadek teraz), przez co zostanie Pan zwolniony od podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton