.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie działalności gospodarczej przez spadkobierców wspólnika spółki cywilnej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 16.04.2012

Zmarł wspólnik spółki cywilnej. Czy spadkobiercy – każdy z osobna – powinni zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej? Czy może dokonać takiego zgłoszenia tylko osoba, którą spadkobiercy wybrali, aby ich reprezentowała?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w przypadku danej spółki cywilnej w ogóle możliwe jest wejście spadkobierców wspólnika na jego miejsce. Jak podaje przepis art. 872 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 872. Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki”.

 

Z powyższego wynika, że możliwość wstąpienia spadkobierców do spółki cywilnej na miejsce spadkodawcy (wspólnika) uzależnione jest od zawarcia w umowie tej spółki odpowiednich zapisów. W przeciwnym razie spadkobiercy dziedziczą jedynie udziały w spółce, które pozostali wspólnicy zobowiązani są spłacić na zasadach obowiązujących przy rozliczeniu wspólnika występującego ze spółki.

 

Jeżeli natomiast dana umowa spółki takie wstąpienie przewiduje, to spadkobiercy, którzy stają się niejako nowym zbiorowym wspólnikiem tej spółki, muszą niestety – każdy z osobna – dokonać swojej rejestracji jako przedsiębiorca we właściwej ewidencji działalności gospodarczej.

 

Powyższe wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), gdzie w art. 4 stwierdza się:

 

„Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

 

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że każdy ze spadkobierców wstępujących do spółki w miejsce zmarłego wspólnika jako przedsiębiorca w rozumieniu ww. ustawy zobowiązany jest dokonać rejestracji takiej działalności.

 

Na koniec można wskazać, że kwestia wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentacji wstępujących do spółki spadkobierców jest niejako kwestią wewnętrzną spółki i nie ma ona bezpośredniego przełożenia na obowiązek dokonania ww. rejestracji działalności przez każdego ze spadkobierców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »