Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie patentu jako firma czy osoba fizyczna

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 17.03.2020

Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (sp. z o.o. sp. k.). Oprócz mnie jej wspólnikami są sp. z o.o. jako komplementariusz i osoba fizyczna (A) jako komandytariusz. W spółce z o.o. będącej komplementariuszem wspólnikami są: osoba fizyczna A i ja, obaj jesteśmy w zarządzie tej spółki. Zarówno w spółce z o.o., jak i w spółce komandytowej majątek spółki jest odrębny od majątku wspólników. W spółce z o.o. wspólnicy mają udziały. Nie mają jednak prawa do majątku spółki. W opisanej sytuacji chcemy dokonać zgłoszenia patentowego na wynalazek, który byłby wykorzystany w naszej produkcji lub / i udzielalibyśmy licencji. Już samo przyznanie patentu chroniłoby nasze interesy. Proszę o radę: czy zgłoszenia dokonać jako firma (spółka z nami jako udziałowcami), czy jako osoby fizyczne wraz z tego ewentualnymi konsekwencjami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie patentu jako firma czy osoba fizyczna

Fot. Fotolia

Zasady uzyskania patentu na wynalazek

Zacznijmy od tego, że w spółce komandytowej wspólnicy mają „udziały” jako ogół praw i obowiązków. Nie mają jednak prawa do majątku spółki. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) stanowi: „Majątek spółki komandytowej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.”.

 

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 11 tej ustawy – prawo do uzyskania patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy przysługuje twórcy, a współtwórcom prawo to przysługuje wspólnie.

 

Twórca wynalazku zawsze wpisany do patentu

Jeśli zgłaszający wynalazek nie jest jego twórcą, obowiązany jest wskazać w podaniu twórcę oraz podstawę swojego prawa do uzyskania patentu.

 

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Twórca wynalazku, uprawniony do uzyskania patentu, może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek do korzystania. W przypadku przekazania wynalazku do korzystania, zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu i do wykorzystania wynalazku, o czym zawiadamia się twórcę w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.

 

Warianty zgłoszenia patentu i dalsze tego konsekwencje

W zakresie patentu na wynalazek możliwe są różne sytuacje:

 

  1. zgłoszenie przez spółkę z o.o. – właścicielem patentu jest od początku spółka,
  2. zgłoszenie przez spółkę komandytową – właścicielem patentu jest od początku spółka,
  3. zgłoszenie przez wspólników i udzielenie spółce licencji – właścicielem patentu są wspólnicy, a spółka korzysta z niego na zasadzie licencji;
  4. zgłoszenie przez wspólników i przeniesienie prawa do patentu na spółkę – właścicielem patentu są wspólnicy, a spółka korzysta z niego na zasadzie licencji; a następnie staje się właścicielem.

 

Twórcami wynalazku są wspólnicy. Nie jest (i nie może być) twórcą spółka z o.o. lub spółka komandytowa. Spółki mogą być tylko zgłaszającymi wniosek o patent. A to oznacza, że powinny dysponować prawem do zgłoszenia patentu na wynalazek uzyskanym w drodze umowy ze wspólnikami. Spółka może być właścicielem praw do wynalazku oraz właścicielem patentu. Korzyści z patentu na wynalazek mogą czerpać wspólnicy:

 

  1. bezpośrednio (patent należy do nich) lub
  2. poprzez dywidendę ze spółki z o.o. – gdyby patent należał do spółki z o.o. albo
  3. udziału w zyskach spółki komandytowej i dywidendę ze spółki z o.o. – gdyby patent należał do spółki komandytowej.

 

W sytuacji 2 i 3 spółka jako właściciel decydowałaby o zasadach i trybie korzystania z patentu przez inne podmioty. Ona uzyskiwałaby przychód z tego tytułu, a dopiero potem wspólnicy. Każda z tych sytuacji oznaczałaby opodatkowanie przychodów z korzystania z praw patentowych do wynalazku.

 

Z drugiej strony występują koszty. Gdyby zgłoszenie było dokonane przez wspólników – oni ponieśliby koszty zgłoszenia oraz opłat ochronnych. Gdyby zgłoszenie było dokonane przez spółkę – ona poniosłaby koszty zgłoszenia oraz opłat ochronnych.

 

Wybór właściwego wariantu pod kątem podatkowym

Decyzja, czy zgłoszenie ma być przez wspólników, czy przez spółkę (którą?), zależałoby od podejścia do patentu i praw z nim związanych w zakresie bycia właścicielem i dysponowania tymi prawami, rozwojem wynalazku, kosztami opracowań rozwojowych( kto je ponosi?).

 

Gdyby zgłaszającym była spółka z o.o. – powrót patentu do wspólnika możliwy byłby w drodze jego zakupu, nieodpłatnego przekazania, przejęcia po likwidacji spółki. A to związane byłoby z podatkami (VAT, dochodowy, PCC).

 

Jeżeli zgłaszającymi byliby wspólnicy, obecnie oraz w przyszłości mogliby swobodnie dysponować patentem – w tym przekazać spółce do korzystania na zasadzie licencji wyłącznej lub nie wyłącznej.

 

Spółka z o.o.: wystąpiłoby podwójne opodatkowanie zysków z patentu – raz w spółce, a drugi raz przy dywidendzie dla wspólników. Chyba że taka konstrukcja jest do przyjęcia: właściciel – spółka z o.o. udziela licencji spółce komandytowej. Jeśli w grę wchodzi licencja odpłatna, zalecana jest szczególna ostrożność w ustalaniu kwoty odpłatności.

 

Czy warto zrezygnować z patentu na korzyść firmy?

Osobiście nie pozbywałbym się patentu oraz praw z niego wynikających na rzecz spółki z o.o. lub spółki komandytowej. Wybrałbym zgłoszenie przez wspólników. Zbyć patent można zawsze. A na wypadek śmierci pozostanie w rodzinie, a nie w jakiejś firmie.

 

Raczej udzieliłbym licencji z prawem do ewentualnego udzielania sublicencji; ewentualnie wniósłbym do spółki komandytowej tylko do używania, aby zagwarantować sobie, że patent i prawa z nim związane jako rzeczy i prawa wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania wrócą do mnie w naturze w przypadku likwidacji spółki. Nie stracę ich w razie przekształcenia spółki, przejęcia itp. Ten wariant pozwoliłby na ocenę sytuacji wraz z jej rozwojem. Czy patent przynosi zyski, czy można udzielać opłacalnych licencji innym podmiotom; jakie generuje koszty itd. W wyniku oceny można byłoby podjąć decyzje co dalej: patent pozostaje przy wspólnikach czy też przechodzi do spółki.

 

Jeżeli jednak wynalazek miałby być rozwijany, a związane byłoby to z kosztami – wybrałbym zgłoszenie przez spółkę komandytową. Albowiem w spółce komandytowej w przypadku zysków opodatkowanie występowałoby raz – dla Pana i wspólnika; a dwa razy tylko w przypadku spółki z o.o. jako wspólnika (ewentualny udział w zysku, jaki przypadłby spółce z o.o., musiałaby ona opodatkować jako osoba prawna, a w razie dywidendy byłby jeszcze podatek dochodowy od osób fizycznych).

 

Konsekwencje wybranego wariantu są różne, ale jak pokazuje życie: dla jednych są one do przyjęcia, a dla innych nie. Panowie mogą mieć na względzie inne cele niż wskazane w odpowiedzi (których nie znam), co może determinować wybór wariantu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki