Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.03.2017

Moje pytania dotyczą zgłoszenia spadku po zmarłym w 2000 r. ojcu. Dopiero teraz postanowiliśmy potwierdzić spadek – mama, ja i siostra. Czy jest za to jakaś kara? Wiem, że połowa wartości nieruchomości staje się własnością mamy, a druga połowa to w 1/3 udział mamy, mój i siostry. Co to jest zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego, uzyskanie zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego? Notariusz powiedział, że dopiero przedstawienie tego zaświadczenia pozwoli na sporządzenie aktu darowizny. Mama chce mi podarować swoją część. Ponieważ chcę wziąć kredyt pod zabezpieczenie tej nieruchomości, chciałabym wiedzieć, czy jest możliwe sporządzenie aktu darowizny tego samego dnia, co poświadczenie dziedziczenia? Co to jest zniesienie współwłasności? Czy będę mogła zabezpieczyć kredyt, jeśli nie będę właścicielem całej nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencją będzie odnowienie się obowiązku podatkowego z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub z chwilą sporządzenia pisma (gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem). Obowiązek podatkowy powstał już raz z chwilą przyjęcia spadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, więc teoretycznie organ miał możliwość ukarania za uchylanie się od opodatkowania związane z nieujawnieniem właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, a także niezłożenie deklaracji, przez co narażono podatek na uszczuplenie. W tym zakresie jednak, w mojej ocenie, nastąpiło przedawnienie karalności. Tym samym po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu trzeba złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru tj. SD-3 i do zeznania podatkowego dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Skutkiem tego będzie wydanie decyzji przez organ podatkowy, w której ustali on zobowiązanie podatkowe.

 

W kwestii wartości zasadą jest, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia (czyli w momencie śmierci spadkodawcy bowiem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli aktualnych). Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Odnośnie zaświadczenia – gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych drodze spadku, notariusz może dokonać tych czynności tylko i wyłącznie:

 

  1. za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego – co nie jest praktykowane lub
  2. po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

Tym samym nie ma możliwości technicznej sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w opisanej sytuacji i w tym samym dniu darowizny, bowiem po sporządzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia dopiero złożą Państwo druki SD-3, organ wyda decyzję (gdy nie korzysta się ze zwolnień, ustalającą podatek). Ten podatek Państwo zapłacą, złożą do US wniosek o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe zapłacono, US wyda takie zaświadczeni i dopiero gdy będą je Państwo mieć w ręce, notariusz może sporządzić akt darowizny.

 

Zniesienie współwłasności to w uproszczeniu albo podział danej rzeczy na części, tak by każda część przypadała innemu właścicielowi, albo przyznanie własności rzeczy jednej osobie np. z obowiązkiem spłaty lub bez takiego obowiązku względem pozostałych. Można dokonać zabezpieczenia na nieruchomości znajdującej się we współwłasności, gdy jedna tylko osoba ze współwłaścicieli jest kredytobiorcą, lecz jest to w banku procedura bardziej skomplikowana i w praktyce musi Pani spełnić tu warunki stawiane przez bank.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 2 =

»Podobne materiały

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Podatek spadkowy a pobyt za granicą

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »