.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Czy zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem obowiązuje dla adresu czy numeru działki? Innymi słowy, czy jeśli przenosimy się do innego budynku, który ma dokładnie ten sam adres, ale jest już na innej działce budowlanej, należy wystąpić o nowe zezwolenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane ze sprzedażą napoi alkoholowych uregulowane zostały w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Organ, orzekając o zezwoleniu na poszczególne alkohole (do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyżej 18% zawartości alkoholu), winien uzyskać opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zasadności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

 

Zgodnie z wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2007 r., w sprawie pod sygnaturą II GSK 120/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „po dodaniu z dniem 9 listopada 2002 r. do ustawy nowego art. 18 ust. 3 a), uległy istotnej zmianie przesłanki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, oddzielnie dla każdego ich rodzajów - w ten sposób, że organ wydaje je "po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2”.

 

Art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości reguluje warunki wygaśnięcia zezwolenia, np. w przypadku likwidacji punktu sprzedaży (również w wypadku, gdy następuje przeniesienie punktu sprzedaży).

 

„Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:


1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 pobieranie przez gminę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 pobieranie przez gminę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 2 i 5”.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany do zgłoszenia zmiany danych znajdujących się w rejestrze działalności regulowanej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, powodującego zmianę danych. Wniosek przedsiębiorcy podlega weryfikacji zarówno pod względem spełniania przesłanek formalnych jak i materialnych. Po dokonaniu wpisu zmiany przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

 

Jednakże w tym wypadku mamy do czynienia ze zmianą adresu. A skoro gmina za każdym razem sprawdza adres pod względem uchwał i przepisów prawa miejscowego, na nowy adres wydawana jest nowa koncesja. Ale zmiany i tak należy zgłosić z ciągu 14 dni.

 

W gminach i UM są druki, na których jest miejsce na wpisanie nowej siedziby firmy, ale nie miejsca sprzedaży. Chcąc sprzedawać alkohol w nowym miejscu prowadzenia działalności, należy wystąpić o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu w nowym punkcie sprzedaży.

 

Jeśli jest to ten sam adres – numer ewidencyjny budynku i lokalu opisanego w zezwoleniu, to nie zmienia się nic. Nie jest istotny numer działki, ale adres i położenie lokalu.

 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl