.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zeznanie podatkowe w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 28.05.2015

Osoba będąca obywatelem Niemiec od spółki polskiej otrzymała za 2010 rok dywidendę w 2011 roku. W związku z brakiem dokumentu o rezydencji potrącono w Polsce 19% podatku. Za 2011 rok sporządzono ift. Obywatel Niemiec, rozliczając dochody w Niemczech, jeszcze raz opłacił podatek od dywidendy otrzymanej w Polsce. Po czasie zorientował się, że podwójnie opłacono podatek od otrzymanej dywidendy. Czy obywatel Niemiec może w Niemczech skorygować swoje zeznanie roczne i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w Niemczech?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Słowem wstępu wskazuję, że kwestię unikania podwójnego opodatkowania dywidend reguluje Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie 14.05.2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.)

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy dywidendy wypłacane przez polską spółkę na rzecz wspólnika mającego miejsce zamieszkania w Niemczech mogą być opodatkowane w Niemczech. W tym przypadku dywidenda może być również opodatkowana w Polsce (ust. 2 umowy).

 

(…)

 

W przypadku dochodu z dywidend poprzednie postanowienia mają zastosowanie jedynie do takich dywidend, które są płacone spółce (nie włączając spółek osobowych) mającej siedzibę w Republice Federalnej Niemiec przez spółkę mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w której co najmniej 10 procent kapitału jest bezpośrednio własnością spółki niemieckiej, a które to dywidendy nie zostały odliczone przy obliczaniu zysków spółki wypłacającej dywidendy. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania do dochodu z dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, która jest uprawniona do korzyści w zakresie podatku od dochodu na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla celów podatków od majątku wyłączeniu z podstawy wymiaru podatku niemieckiego podlega również każdy udział, z którego dywidenda w przypadku wypłacenia byłaby wyłączona z podstawy opodatkowania zgodnie z postanowieniami zawartymi w poprzednich zdaniach.

 

(…)

 

Wracając do meritum sprawy. Zeznanie podatkowe (niem. Steuererklärung) w Niemczech dotyczyło dywidendy za rok 2011.

 

W Niemczech po złożeniu zeznania podatkowego organ podatkowy wydaje decyzję podatkową (niem. Steuerbescheid) na podstawie § 155 niemieckiej ordynacji podatkowej (niem. Abgabeordnung 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866, ber. 2003 I S. 61); dalej: AO). Decyzja określa wysokość podatku, który należy uiścić.

 

W okresie od złożenia zeznania podatkowego do chwili, gdy wydana decyzja podatkowa stanie się ostateczna, możliwe jest skorygowanie zeznania podatkowego. Co więcej korekta nie wymaga żadnej szczególnej formy, a wystarczające jest zawiadomienie urzędu, iż zeznanie zawiera błędy. Natomiast w przypadku, gdy zeznanie jest niekompletne lub nieprawidłowe i przez to może dojść lub doszło do uszczuplenia podatku, to w oparciu o § 153 ust. 1 AO istnieje obowiązek złożenia korekty.

 

Powyższe dotyczy decyzji nie ostatecznej. Jeżeli podatek został już opłacony w Niemczech, to decyzja podatkowa najprawdopodobniej już dawno została doręczona i stała się ostateczna. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton