Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zerwanie umowy przez wykonawcę

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 15.10.2013

Zawarłem z pewnym rzemieślnikiem umowę na wymianę dachu mojego domu. Zapłaciłem zaliczkę w wysokości 8000 zł, nie byłem jednak zadowolony z postępów prac (były wykonane tak niechlujnie, że cały materiał trzeba by zerwać i kłaść ponownie – oczywiście płacąc podwójnie, bo raz użyty nie nadaje się do ponownego wykorzystania). Po wykonaniu części prac wykonawca zażądał kolejnej zaliczki, jednak odmówiłem. Wtedy wykonawca oświadczył, że zrywa umowę i więcej się nie pojawił. Chciałbym chociaż otrzymać fakturę za pobraną zaliczkę, jednak nie mam z nim żadnego kontaktu. Co mogę zrobić? Czy jeśli podam go do sądu, mam szansę na odzyskanie pieniędzy? W załączniku przesyłam umowę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z umową, którą Pan podpisał z wykonawcą dachu, regulują przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), a w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło. Ponieważ zawarta umowa nie była zbyt skomplikowana w swej budowie, nie przewidywała dla wykonawcy prac żadnej formy zaliczek i np. odbiorów częściowych wykonanych prac, to należałoby przyjąć, że nie było podstaw do wypłaty przez Pana kolejnej zaliczki, zanim wykonawca nie ukończy całości robót. Tak wprost stanowi art. 642 § 1 K.c.: w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

 

W mojej ocenie brak zgody na wypłatę zaliczki nie mógł więc być skuteczną postawą do odstąpienia od umowy przez wykonawcę.

 

Sam wykonawca, chcąc skutecznie i zgodnie z prawem zakończyć stosunek prawny łączący Pana i wykonawcę mógłby skorzystać – po wypełnieniu przewidzianych przez ustawodawcę warunków – z dyspozycji art. 640 K.c. lub np. 491 K.c.:

 

 

Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

 

Jak wynika z Pańskiego opisu, wykonawca prac nie wyplenił wymogów żadnego z wyżej wymienionych artykułów, a więc należy uznać, że nie miał podstaw do zerwania umowy. Ponieważ jednak to zrobił, czym zniweczył łączącą Panów umowę, i nie dokonał z Panem żadnego rozliczenia pobranej zaliczki, to po Pańskiej stronie zrodziły się roszczenia o odszkodowanie na podstawie art. 471 K.c.:

 

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Ponieważ wykonawca prac nie wykonał dzieła, za które otrzymał zaliczkowo wynagrodzenie, to można przyjąć, że Pana szkodą na pewno jest równowartość udzielonych zaliczek. Jeżeli wykonawca prac dodatkowo zniszczył materiał, który Pan mu dostarczył, i uniemożliwił w ten sposób jego dalsze wykorzystanie, będzie Pan mógł powiększyć dochodzone odszkodowanie o wartość tego materiału. Niska jakość wykonanych przez niego prac dodatkowo wzmacnia Pana roszczenie o odszkodowanie.

 

W świetle przedstawionego faktycznego ma Pan duże szanse na korzystny wyrok sądu i zasądzenie na Pana rzecz odszkodowania. Aby jednak skutecznie zwiększyć swoje szanse na wygraną, z uwagi na skomplikowany charakter procesów dotyczący robót budowalnych, często konieczność oparcia się w nich o wiedzę i opinię biegłego, sugerowałabym, aby zdecydował się Pan na reprezentację w toku postępowania przez radcę prawnego lub adwokata, który w sposób fachowy przygotuje w Pańskim imieniu pozew, poprowadzi postępowanie oraz na pewno pomoże przy egzekucji zasądzonego roszczenia.

 

Odnośnie zaś do faktury, której wykonawca, który zerwał umowę, nie chce wystawić, powinien Pan powiadomić urząd skarbowy wykonawcy, który po Pańskim zawiadomieniu rozpocznie kontrolę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + trzy =

»Podobne materiały

Złe wykonanie usługi i żądanie zapłaty przez wykonawcę

Zleciłem wykonanie dachu w moim domu. Uważam, że prace zostały wykonane nieprawidłowo, efekt jest fatalny. Wykonawca żąda zapłaty za usługę, ja jednak zapłaciłem tylko za materiały. Dodam, że nie podpisywaliśmy żadnej umowy. Niedawno przesłał mi fakturę za usługę, a później pismo wzywające do zapł

 

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie po

 

Odstąpienie od umowy z wykonawcą

Zawarłem umowę na wykonanie ogrodzenia. Termin wykonania zamówienia już minął, a wykonawca zwleka z jego realizacją. Czy mogę odstąpić od umowy z wykonawcą (umowę załączam do pytania) albo zmusić go do realizacji zamówienia?

 

Oszustwo firmy budowlanej – jak dochodzić swoich praw?

Zawarłem z pewną firmą umowę na wybudowanie domu. Ostateczny termin minął 15 stycznia. Budowa nie jest wykonana nawet w połowie, a ja wpłaciłem już sporo pieniędzy. Straciłem nadzieję, że dom będzie gotowy, dlatego chciałbym rozwiązać umowę, odzyskać nadpłatę i kontynuować prace samemu. Jak poi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »