Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zerwanie kontaktów z byłym mężem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.09.2018

Jestem matką 3-letniego chłopca. Niedawno rozwiodłam się z mężem. Na rozprawie sąd przyznał opiekę nad dzieckiem nam obojgu, ale dziecko ma pozostać w miejscu mojego zamieszkania. Były mąż dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka i przestał się nim interesować, płacić alimenty i grozi, że powie synkowi, że nie jest jego ojcem. Poza tym nadużywa alkoholów. Czy możliwe jest zerwanie kontaktów z byłym mężem? Jak odebrać mu prawa do dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie zasadne jest zwrócenie się do prokuratury rejonowej właściwej dla miejsca zamieszkania męża z wnioskiem  wystąpienie do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża w odniesieniu do chłopca. Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa”.

 

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Termin powyższy już upłynął. Termin dla Pani także upłynął, bowiem matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

 

Nikt z Państwa nie będzie czekał, aż dziecko uzyska pełnoletniość, by z takim powództwem wystąpiło. Zasadne jest zatem skorzystanie z przepisu art. 86, zgodnie z którym „powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania”.

 

W tej sytuacji wszelkie czynności winien podjąć prokurator i skierować powództwo z urzędu do sądu. W mojej ocenie w sprawie występuje interes społeczny, gdyż w chwili obecnej obserwuje się pierwszeństwo ojcostwa biologicznego nad ojcostwem prawnym.

 

W konsekwencji uprawnienie prokuratora do wytoczenia powództwa w omawianych sprawach jest niezależne od stanowiska zainteresowanych osób i nie jest pochodne od ich uprawnień.

 

Wyraźnie wskazać należy na treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 869/2000, zgodnie z którym „jeżeli w sprawie o zaprzeczenie pochodzenia dziecka wszczętej przez prokuratora na podstawie art. 86 kro to z rodziców, które jest uprawnione do wyrażenia zgody na pobranie krwi od dziecka liczącego poniżej 13 lat, zgody tej odmawia, sąd opiekuńczy może na podstawie art. 109 kro zarządzić pobranie krwi, gdy wymaga tego dobro dziecka”.

 

W chwili obecnej należałoby zatem udać się do prokuratury, sekcji cywilnej i wnosić o wszczęcie takiego postępowania po narodzeniu dziecka. W sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka i unieważnienie uznania (art. 86), jeżeli powództwo wytoczył prokurator, to może on samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu w tym sensie, że może dokonać cofnięcia powództwa, jak i cofnąć powództwo ze zrzeczeniem się „roszczenia” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1973 r., sygn. akt II CR 211/73).

 

W mojej ocenie, celem wykazania należycie swojego stanowiska, zasadne jest wystąpienie do prokuratury z pismem, by w jego treści w sposób dokładny opisać dobro dziecka oraz ochronę interesu społecznego. Powyższe dwie okoliczności, jak wskazano powyżej, stanowią wymóg, dzięki któremu prokurator uzyskuje legitymację czynną. Należy jednak liczyć się z tym, że nawet w razie wytoczenia powództwa przez prokuraturę konieczne będzie, by to Pani poniosła koszty badania DNA.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »