Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zderzenie z rowerzystą - jaka kara dla sprawcy wypadku?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 20.06.2012

Proszę o poradę dotyczącą zderzenia z rowerzystą. Jechałam sprawnym samochodem w terenie zabudowanym, byłam trzeźwa, nie przekroczyłam dozwolonej prędkości. Nagle na jezdnię wtargnął jedenastoletni rowerzysta – w efekcie zderzenia złamał nogę. Co istotne, rowerzysta jechał na nieoświetlonym rowerze, nie miał odblasków ani hamulców. Dziecko było bez opieki rodziców. Dodam, iż było to pierwsze takie zdarzenie z moim udziałem, a mam prawo jazdy od 1995 r. Nigdy nie byłam karana. Kto jest sprawcą wypadku? Jaka kara grozi sprawcy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej odpowiedzi postaram się wyjaśnić nurtujące Panią kwestie związane ze zderzeniem z rowerzystą.

 

Aby rozważać czyjekolwiek sprawstwo, musi zostać stwierdzona i udowodniona wina za zaistnienie zdarzenia, która może mieć postać winy umyślnej lub nieumyślnej. Zasadnicza część przestępstw spowodowania wypadku komunikacyjnego dokonuje się nieumyślnie.

 

Jak podaje art. 10 Kodeksu karnego:

 

„Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

 

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne”.

 

Zatem jedenastoletnie dziecko nie może być nigdy traktowane jako sprawca przestępstwa.

 

Małoletni do ukończenia trzynastego roku życia w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego). Można co najwyżej rozpatrywać jego zachowanie pod kątem przyczynienia się do zaistnienia wypadku, przy czym nie jest wykluczone przyjęcie 100% przyczynienia się (art. 362 Kodeksu cywilnego).

 

W niniejszej sprawie zostało zapewne już wszczęte dochodzenie przez prokuraturę lub policję, w którego toku ustalone zostaną wszelkie okoliczności wypadku. Prowadzone postępowanie przygotowawcze pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest postawienie Pani jakichkolwiek zarzutów. Podstawowym dowodem, który pozwoli ustalić okoliczności faktyczne zdarzenia, jest dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. Dowód ten powinien z urzędu dopuścić i przeprowadzić prokurator nadzorujący postępowanie.

 

Biegły powinien udzielić odpowiedzi m.in. na pytania:

 

  • jakie nieprawidłowości popełnili uczestnicy zdarzenia,
  • co było bezpośrednią przyczyną wypadku,
  • z jaką prędkością poruszał się pojazd uczestniczący w zdarzeniu,
  • czy gdyby prędkość pojazdu była mniejsza, kierowca miałby możliwość uniknięcia zderzenia z rowerzystą,
  • czy pojazdy były sprawne technicznie.

 

Ważne są również: godzina zdarzenia, pora dnia (rano, zmierzch, wieczór), warunki pogodowe. Biegły powinien odpowiedzieć na pytanie, czy w tych wszystkich okolicznościach miała Pani realną możliwość zauważyć rowerzystę i uniknąć zderzenia (pomimo braku oświetlenia roweru) oraz odpowiednio szybko zareagować przy prędkości, z jaką poruszało się auto. Istotne jest też miejsce zdarzenia – czy na przykład były to okolice przejścia dla pieszych, ewentualnie okolice szkoły. Jeśli tak – od kierowcy wymaga się szczególnego poziomu ostrożności, a w związku z tym powinien dostosować prędkość do tych warunków, przy czym nie wystarczy jedynie zwolnić do prędkości administracyjnie dozwolonej.

 

Biorąc jednak pod uwagę, iż jechała Pani sprawnym samochodem, respektując prędkość administracyjnie dopuszczalną w terenie zabudowanym, będąc trzeźwą, a z drugiej strony miało miejsce nagłe wtargnięcie jedenastoletniego rowerzysty na jezdnię, poruszającego się rowerem bez oświetlenia i bez hamulców, niewyposażonego w odblaski, to wydaje się, że dochodzenie powinno zostać umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego lub wobec braku danych uzasadniających dostatecznie popełnienie przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego). Do zdarzenia doprowadził bowiem wyłącznie rowerzysta, który wtargnął na jezdnię – o ile na postawione wyżej pytania, dotyczące miejsca zdarzenia, odpowiedź jest negatywna.

 

W związku z powyższym, jeśli okoliczności zdarzenia wyglądały tak, jak Pani podała, to w mojej ocenie nie powinna Pani obawiać się zarzutów i skierowania aktu oskarżenia do sądu.

 

Odpowiadając na drugie pytanie, informuję, iż przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego jest określone w art. 177 Kodeksu karnego.

 

„Art. 177. Kto, naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 [lekki i średni uszczerbek na zdrowiu, trwający odpowiednio poniżej i powyżej 7 dni – przyp. aut.], podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Złamania nogi nie można zakwalifikować jako ciężkiego uszkodzenia ciała, które wpływa na podwyższenie możliwego wymiaru kary. Jak podaje treść przepisu art. 177 § 2 Kodeksu karnego:

 

„§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Nie grozi Pani orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż nie prowadziła Pani w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego, nie zbiegła Pani z miejsca zdarzenia, nie ma też podstaw do przyjęcia, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z uprawnień od 1995 r., iż prowadzenie przez Panią pojazdów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji (art. 42 Kodeksu karnego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 0 =

»Podobne materiały

Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku?

Rozwiodłam się z mężem. Sprawa o podział majątku (wspólny) dom trwa już 3 lata, mąż robi wszystko, by ją przedłużyć. Sąd zna wartość domu, ja nie chcę tam wrócić, ale były mąż nie zgadza się na spłatę ani na sprzedaż nieruchomości. Mi bardzo zależy na przyspieszeniu sprawy, jak to zrobić?

 

Sposób ustalania wartości składników majątku przy podziale majątku

Jestem 5 lat po rozwodzie. W tej chwili toczy się przed sądem sprawa o podział majątku. Mam pytanie co do sposobu ustalania wartości dzielonych składników majątku np. samochodu. Czy ustala się wartość tego samochodu na dzień orzeczenia wyroku rozwodowego (jak chce tego była małżonka), czy na dzień p

 

Koszty zamiany mieszkań

Chcemy zamienić mieszkania: moje i córki (kawalerka) z sąsiadką, która ma duże, 3-pokoje mieszkanie. Wszystkie strony zgadzają się na zamianę mieszkań (tzn. dwóch mniejszych na to większe) bez dopłat. Jakie koszty należy ponieść przy takiej umowie? Jakie dokumenty są konieczne? Chciałbym zapisać now

 

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście

Jakiś czas temu jadąc samochodem, rzekomo nie ustąpiłem pierwszeństwa rowerzyście. O tym fakcie dowiedziałem się jednak dopiero, gdy po kilku godzinach od zdarzenia zjawiła się u mnie policja. Poszkodowany najpierw twierdził, że go potrąciłem, później (ponieważ na moim samochodzie nie było żadnych ś

 

List z niewielką ilością marihuany a konsekwencje dla nadawcy

Pracowałem w Holandii ostatnie kilka lat. Na pamiątkę wysłałem do Polski na adres rodziców odrobinę marihuany (niecałe 0,2 g). Kilka dni temu funkcjonariusze służby celnej (wraz z psem) zapukali do mieszkania rodziców i je przeszukali, nic nie znajdując. Dodam, że zostawiłem zaadresowaną kopertę pod

 

Odwieszenie wyroku po niepełnym naprawieniu szkody

W 2003 r. sąd skazał mnie na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz nakazał naprawienie szkody (spłata długu). Szkodę naprawiłam częściowo, ale już od dłuższego czasu nie spłacam rat. Co mi obecnie grozi poza komornikiem? Czy sąd może odwiesić wyrok?

 

Czy chory psychicznie ponosi odpowiedzialność za przestępstwo?

Pewna osoba ma stwierdzoną przed czterema laty psychozę maniakalno-depresyjną. Osoba ta dopuszcza się stalkingu. Czy jest bezkarna, czy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje czyny?

 

Przystanek autobusowy przy prywatnej posesji, zaśmiecanie

Posiadam dom na wsi i przy mojej posesji, dokładnie na granicy mojej działki z drogą powiatową, gmina wybudowała przystanek autobusowy, nawet mnie o tym nie informując. Ludzie, którzy korzystają z przystanku, niestety zaśmiecają mój prywatny teren, wrzucają butelki, papiery i czasami wypróżniają się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »