.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zbyt odległe terminy posiedzeń sądu w sprawie odrzucenia spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 05.06.2015

Odrzuciłam spadek po ojcu z zachowaniem 6-miesięcznego terminu. Do sądu złożyłam wniosek o pozwolenie na odrzucenie spadku w imieniu moich niepełnoletnich dzieci. Posiedzenie zaplanowane jest za dwa miesiące, a dopiero po nim – posiedzenie w sprawie odrzucenia spadku w imieniu dzieci (złożyłam wniosek o to). Terminy są zbyt odległe, to 7 miesięcy od odrzucenia spadku przeze mnie. Co zrobić aby zachować 6-miesięczny termin złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku upłynie dla Pani dzieci po 6 miesiącach od dnia złożenia przez Panią oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 

Jak stanowi art. 640 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku”. Każdy ze spadkobierców może złożyć osobno stosowne oświadczenia u notariusza lub w sądzie.

 

Jeśli chodzi o dzieci i wnuki, to odrzucenie spadku przez osobę małoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrazić zgody na jej wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli z wnioskiem wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane. Zgodnie bowiem z art. 583 „sąd udziela zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego”.

 

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez spadkobiercę złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

 

Jak wynika z opisu sprawy, Pani już złożyła wniosek w imieniu dzieci o odrzucenie spadku, nie czekając na zgodę sądu rodzinnego na dokonanie takie czynności. Bardzo dobrze Pani zrobiła, jednakże warto by było udać się do sądu rodzinnego i uzyskać stosowne zaświadczenie, że sprawa o wyrażenie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dzieci jest w toku. Takie oświadczenie warto by było dołączyć do wniosku o odrzucenie spadku. Wówczas są podstawy do zastosowania analogii do przerwania biegu terminu przedawnienia i stwierdzenia, że wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do odrzucenia spadku.

 

Może Pani także, po upływie 6 miesięcy, ale po uprawomocnieniu się wyroku sądu rodzinnego, złożyć wniosek w imieniu dzieci o uchylenie się od skutków złożenia oświadczenia woli o przyjęciu spadku.

 

Ponieważ termin sześciomiesięczny, o którym mówi przytoczony wyżej przepis art. 1015 Kodeksu cywilnego, jest tzw. terminem zawitym – nie podlega on przywróceniu.  Jest jednak inna możliwość. Zgodnie z art. 1019, jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

 

  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  • spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

 

Reasumując, proszę udać się do sądu rodzinnego i jak najszybciej uzyskać zaświadczenie o toczącej się sprawie, żeby dołączyć je do wniosku o odrzucenie spadku w imieniu dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl