.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu we współwłasnosci

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.04.2009

Jestem współwłaścicielem nieruchomości w 40%. Pewna firma użytkowała grunt, na którym stoi nieruchomość. Firma nie chce jednak wypłacić kwoty za okres bezumowny, mimo że tę kwotę zatwierdziły obie strony (ja i firma). Firma twierdzi, że potrzebny jest drugi współwłaściciel, tymczasem on przebywa za granicą. Czy rzeczywiście jest on niezbędny do wypłaty odszkodowania, czy może ja jako właściciel mam prawo sam podpisać z tą firmą porozumienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu we współwłasnosci

Czy aby zawrzeć porozumienie w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, potrzebna jest uprzednia zgoda współwłaściciela?

W mojej opinii Pana kontrahent ma rację. Aby zawrzeć porozumienie w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, potrzebna jest uprzednia zgoda współwłaściciela, zwłaszcza że Pana współwłaściciel jest właścicielem większościowym.

 

Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd przez współwłaściciela nieruchomości

Proszę nadto zwrócić uwagę, że nie posiada Pan wymaganej większości udziałów, toteż nie jest Pan uprawniony do wystąpienia na drogę sądową z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. Stosowne żądanie mogą zgłosić tylko i wyłącznie współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Czynna legitymacja procesowa nie przysługuje zaś pojedynczym (lub wielu) współwłaścicielom posiadającym poniżej połowy udziałów we współwłasności.

 

Gdyby bez zgody współwłaściciela zawarł Pan przedmiotowe porozumienie, czynność ta byłaby nieważna i nie mogłaby być później (tj. po zawarciu porozumienia) potwierdzona przez współwłaściciela (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r., I ACa 829/2005).

 

Pod pojęciem „czynności przekraczające zwykły zarząd” należy rozumieć np.: czynności rozporządzenia (zbycia i obciążenia) rzeczą wspólną, zmianę przeznaczenia rzeczy, a nawet utrwalonego sposobu gospodarowania, inwestycje współwłaścicieli itp.

 

W niniejszym stanie faktycznym nawet udowodnienie, że czynność, którą zamierza Pan dokonać, jest czynnością zwykłego zarządu (a nie przekraczającą zwykły zarząd), nie ma większego znaczenia z uwagi na to, że jest Pan właścicielem posiadającym 40% udziałów.

Co do czynności zwykłego zarządu obowiązuje wprawdzie nieco łagodniejszy reżim prawny, niemniej dla ich dokonania potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli.

Upoważnienie do dokonywania czynności przez współwłaściciela

Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów. Tym samym nie spełnia Pan również tego warunku. Niemniej w przypadku uznania, że zawarcie porozumienia w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy jest czynnością zwykłego zarządu, mógłby Pan wobec braku porozumienia ze współwłaścicielem zwrócić się do sądu o upoważnienie do dokonania czynności. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego wydziału cywilnego, w którego okręgu leży przedmiotowa nieruchomość. Wniosek winien być należycie opłacony – wpis sądowy jest stały i wynosi 40 zł.

 

Innym wyjściem z sytuacji – bez względu na to, czy czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy przekraczałaby zwykły zarząd – byłoby uzgodnienie ze współwłaścicielem zakresu czynności, jakie mógłby Pan podejmować w stosunku do rzeczy wspólnej samodzielnie w waszym imieniu i na wasz rachunek. Przepisy dotyczące zarządu rzeczą wspólną mają bowiem charakter względnie obowiązujący i znajdują zastosowanie w razie braku odmiennego postanowienia umowy. Strony mogą więc samodzielnie uregulować zasady zarządu rzeczą wspólną.

 

Reasumując, jeśli Pana kontrahent nie chce podpisać porozumienia, powołując się na brak udziału w czynności drugiego współwłaściciela, to nie można zarzucić mu działania wbrew przepisom prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »