.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie składników spadków

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 26.05.2014

Dziedziczę testamentowo po siostrze część spadku, czyli część jej domu. Czy możliwe jest zbycie składników spadku przeze mnie w taki sposób, by zrzec się mojej części na rzecz szwagra? Jak zrobić to prosto i tanio?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia z adnotacją o jego zarejestrowaniu w specjalnym elektronicznym rejestrze utworzonym przez Krajową Radę Notarialną może Pan rozporządzić swoim udziałem w spadku.

 

Z treści pytania wynika, iż ma Pani zamiar zbyć swój udział spadkowy na rzecz szwagra w celu zaspokojenia jego roszczeń o zachowek.

 

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Co do zasady spadkobierca nie może zwolnić się z obowiązku zapłaty zachowku, wydając uprawnionemu część spadku. Może natomiast doprowadzić do wygaśnięcia wierzytelności z tytułu zachowku poprzez instytucję datio in solutum (z łac. świadczenie w miejsce wypełnienia) uregulowaną w art. 453 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 453 „jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa”.

 

W przypadku szwagra zachowek wynosi połowę jego udziału spadkowego, który by mu przypadł na mocy ustawy (udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku, a zachowek 1/4 wartości spadku).

 

W celu zwolnienia się ze zobowiązania zapłaty zachowku powinien Pan zawrzeć ze szwagrem umowę przeniesienia na jego rzecz udziałów spadku o wartości odpowiadającej należnemu jemu zachowku. Podsumowując, nie przenosi Pan na szwagra całego udziału w spadku, a jedynie jego część odpowiadającą wartości kwocie, którą musiałby Pan na jego rzecz uiścić tytułem zachowku. Przedmiotowa umowa winna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Niemniej z tytułu zawarcia takiej umowy będzie Pan musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlega bowiem odpłatne zbycie nieruchomości (także zbycie składników spadku), jeżeli następuje w przeciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jeśli zatem zawarcie takiej umowy nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarła Pana siostra, będzie Pan musiał zapłacić podatek.

 

Zbycie składników spadku (udziałów) może nastąpić również w formie darowizny.

 

Umowa darowizny domu również musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Także w tym przypadku trzeba się zatem liczyć z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia notariuszowi. W celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia należy skontaktować się z notariuszem. Proszę pamiętać, że wynagrodzenie można z notariuszem negocjować. Warto też skontaktować się z kilkoma notariuszami w celu porównania cen. Zdarza się że notariusze działający na terenie mniejszych miast mają niższe stawki.

 

Jeśli zbycie udziałów w spadku nastąpi w formie darowizny, to w tym przypadku w grę wejdzie podatek od spadków i darowizn, który będzie musiał uiścić Pana szwagier. Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Małżonka rodzeństwa zalicza się do II grupy podatkowej.

 

W przypadku osób należących do II grupy podatkowej kwota wola od podatku to: 7276 zł. Jeśli wartość darowizny przekracza 7276 zł, to podatek zostanie wyliczony od nadwyżki ponad tę kwotę według następującej skali:

 

  1. 7% – gdy wartość otrzymanego majątku (minus 7276 zł) nie przekracza 10 278 zł;
  2. w przypadku nadwyżki przekracza 10 278 zł, ale jest nie większa niż 20 556 zł – podatek wyniesie: 719,5 zł plus 9% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  3. w przypadku nadwyżki większej niż 20 556 zł – podatek wyniesie: 1644,5 zł plus 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Warto pamiętać, że jeśli skutkiem darowizny jest przejęcie przez obdarowanego obciążających przedmiot darowizny obowiązków darczyńcy (tj. długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy), to po stronie obdarowanego wystąpi konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości długów.

 

Należy mieć na uwadze, że darowizna następuje pod tytułem darmnym (jest bezpłatna, darczyńca nie powinien odnosić korzyści majątkowej). Aby więc został Pan zwolniony z obowiązku zapłaty zachowku, musiałby Pan ustnie umówić się ze szwagrem, że ten obieca, iż w zamian za przedmiotową darowiznę nie będzie dochodził od Pana zachowku (tzw. umowa lojalnościowa). Z tytułu tej darowizny szwagier będzie musiał zapłacić podatek od spadku i darowizn, o czym była mowa już wyżej. Natomiast po Pana stronie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

 

Inna możliwość: zawiera Pan ze szwagrem umowę darowizny oraz umowę o nieodpłatne zwolnienie z długu z tytułu zachowku. W tym przypadku zarówno Pan jak i Pana szwagier zapłacicie podatek od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn będzie dla Pana niższy niż w przypadku podatku dochodowego. Niemniej należy mieć świadomość, iż urząd skarbowy w tym przypadku może zarzucić Państwu, iż doszło do obejścia prawa i potraktować przeniesienie własności nieruchomości nie jako darowiznę, a jako odpłatne zbycie nieruchomości.

 

Tańsza dla Pana, ale bardziej ryzykowna byłaby umowa darowizny. Proszę jednak pamiętać, że na darowiznę musi się zgodzić Pana szwagier.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton