Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie niedawno otrzymanej działki i zakup nowego gruntu – kwestia podatków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2010

W maju tego roku jako darowiznę otrzymałem działkę budowlaną. Czy przed upływem 5 lat od otrzymania gruntu mogę go sprzedać bez konieczności płacenia podatku? Za uzyskane pieniądze chcę kupić inną działkę budowlaną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku obowiązuje zwolnienie stanowiące, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e (to jest dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

By ze zwolnienia skorzystać, należy zatem „wydać” dochód ze sprzedaży na „własne cele mieszkaniowe”. Czym są „własne cele mieszkaniowe”? Ustawodawca wskazuje, iż wydatkami na własne cele mieszkaniowe są:

 

 1. „wydatki poniesione na:

   

   • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

   • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

   • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

   • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

   

   – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

   

 2. wydatki poniesione na:

   

   • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,

   • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),

   • spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

   

  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30”.

   

Należy także pamiętać, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe nie uważa się wydatków poniesionych na:

 

 1. „nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

  – przeznaczonych na cele rekreacyjne”.

 

Reasumując, ze zwolnienia może Pan skorzystać, jeżeli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowej działki zostanie przeznaczony na (tak jak Pan wskazuje) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie. Grunt ten musi mieć status budowlanego lub zmienić przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus 8 =

»Podobne materiały

Zbycie nieruchomości a podatek

Moje pytanie dotyczy podatku dochodowego ze zbycia nieruchomości będącej środkiem trwałym (amortyzacja od 2006 r.). Prowadzę działalność jednoosobową. W 2005 r. nabyłam działkę z rozpoczętą budową. Od 2006 r. wybudowany budynek jest dzierżawiony. Chciałabym sprzedać nieruchomość obecnemu dzierżawcy.

 

Podatki a rozdzielność majątkowa

Chcielibyśmy z żoną bez rozwodu, zgodnie przeprowadzić rozdzielność majątkową, obecnie łączy nas wspólność majątkowa. Nasz majątek wspólny to dom i jest jeszcze nieruchomość rolna, którą kilkanaście lat temu nabyłem, będąc już w związku małżeńskim, ale z „majątku odrębnego”. Chodzi nam o

 

Handel w grze CSGO a rozliczenie podatku

Od pewnego czasu handluję skórkami do broni z gry CSGO. Zarabiam na tym duże kwoty jednak mam problem, ponieważ strona wypłacająca przelewa pieniądze (dolary) na konto PayPal i nie wystawia żadnych rachunków/paragonów/faktur. Wypłacam pieniądze raz lub kilka razy w miesiącu. Jak mam rozliczyć podate

 

Mieszkanie lokatorskie – rozliczenie z podatku od sprzedaży tej nieruchomości

Moje pytanie dotyczy podatku. Wykupiłem w maju 2005 r. mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej, a w 2007 r., we wrześniu podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży tego mieszkania. Miesiąc później zawarłem umowę przedwstępną kupna innego mieszkania. Jeszcze tego samego roku podpisałam umowę kupna

 

Zakup majątku od innej spółki a koszt uzyskania przychodu

Spółka z o.o. zakupiła majątek od spółki z zaległościami podatkowymi. Czy jest to koszt uzyskania przychodu dla spółki?

 

Praca dla firmy z Tajlandii a podatki płacone w Polsce

Jestem zatrudniany na kontrakty przez pracodawcę mającego siedzibę w Tajlandii. Jestem wysyłany jako serwisant do różnych krajów na wszystkich kontynentach. W Polsce nie uzyskuję żadnych dochodów. Czy wobec tego muszę płacić w Polsce podatek dochodowy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »