.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zbycie akcji

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem właścicielką akcji (100%) w spółce. Postanowiłam dokonać czynności zbycia akcji, a właściwie chcę darować akcje mojej córce. Czy mogę to zrobić? Czy mogę darować córce budynek mieszkalny wchodzący w skład majątku spółki akcyjnej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna jest jedną z form przeniesienia własności.

 

I. Darowizna nieruchomości

 

Rozumiem, że nieruchomość należy do majątku spółki akcyjnej. Darowizna nieruchomości należącej do spółki akcyjnej jest możliwa, jednak na dokonanie tej czynności potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia, chyba że umowa spółki (statut) stanowi inaczej. Powyższe wynika z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.).

 

Tym samym najpierw należy ustalić, czy umowa spółki nie wyłącza kompetencji walnego zgromadzenia do decydowania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości.

 

W przypadku spółki jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, a przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio (art. 303 K.s.h.).

 

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik, wykonując kompetencje walnego zgromadzenia, składa oświadczenie woli. Oświadczenie to składa się w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej oznacza nieważność czynności.

 

Umowa darowizny winna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

II. Darowizna akcji

 

Zgodnie z art. 337 K.s.h. akcje są zbywalne. Zasada ta dotyczy zarówno akcji imiennych, jak i akcji na okaziciela. Jednakże w przypadku akcji imiennych statut spółki może wymagać zgody spółki na ich zbycie lub możliwość ich zbycia może być w inny sposób ograniczona.

 

W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

 

Jeśli statut spółki nie stanowi inaczej, zbycie akcji może nastąpić w dowolnej formie. Niemniej jednak, jeśli zbycie akcji następuje w formie darowizny, to zgodnie z Kodeksem cywilnym (K.c.) oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, iż umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 K.c.).

 

Z punktu widzenia pewności obrotu prawnego najlepiej byłoby zawrzeć umowę darowizny akcji również w formie aktu notarialnego.

 

Informuję, iż w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn o fakcie darowizny należy powiadomić urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy od dokonania czynności. Obowiązek ten odpada w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu