Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie akcji

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.04.2013

Jestem właścicielką akcji (100%) w spółce. Postanowiłam dokonać czynności zbycia akcji, a właściwie chcę darować akcje mojej córce. Czy mogę to zrobić? Czy mogę darować córce budynek mieszkalny wchodzący w skład majątku spółki akcyjnej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna jest jedną z form przeniesienia własności.

 

I. Darowizna nieruchomości

 

Rozumiem, że nieruchomość należy do majątku spółki akcyjnej. Darowizna nieruchomości należącej do spółki akcyjnej jest możliwa, jednak na dokonanie tej czynności potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia, chyba że umowa spółki (statut) stanowi inaczej. Powyższe wynika z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.).

 

Tym samym najpierw należy ustalić, czy umowa spółki nie wyłącza kompetencji walnego zgromadzenia do decydowania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości.

 

W przypadku spółki jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, a przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio (art. 303 K.s.h.).

 

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik, wykonując kompetencje walnego zgromadzenia, składa oświadczenie woli. Oświadczenie to składa się w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej oznacza nieważność czynności.

 

Umowa darowizny winna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

II. Darowizna akcji

 

Zgodnie z art. 337 K.s.h. akcje są zbywalne. Zasada ta dotyczy zarówno akcji imiennych, jak i akcji na okaziciela. Jednakże w przypadku akcji imiennych statut spółki może wymagać zgody spółki na ich zbycie lub możliwość ich zbycia może być w inny sposób ograniczona.

 

W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

 

Jeśli statut spółki nie stanowi inaczej, zbycie akcji może nastąpić w dowolnej formie. Niemniej jednak, jeśli zbycie akcji następuje w formie darowizny, to zgodnie z Kodeksem cywilnym (K.c.) oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, iż umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 K.c.).

 

Z punktu widzenia pewności obrotu prawnego najlepiej byłoby zawrzeć umowę darowizny akcji również w formie aktu notarialnego.

 

Informuję, iż w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn o fakcie darowizny należy powiadomić urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy od dokonania czynności. Obowiązek ten odpada w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus VII =

»Podobne materiały

Obowiązek informowania spółki akcyjnej i giełdy o zbyciu akcji

Spółka akcyjna „A” notowana jest na rynku NewConnect. Jest ona właścicielem 100% udziałów kilku spółek z o.o. Członkowie zarządu tych spółek posiadają akcje spółki „A”. Czy członkowie zarządu tych spółek mają obowiązek informowania giełdy i spółki „A” o sprze

 

Sprzedaż akcji pracowniczych

Pracuję w prywatnej spółce, która miała kiedyś plany wejścia na giełdę i „uszczęśliwiła” pracowników swoimi akcjami. Niestety owe plany się zmieniły i obecnie nic nie wskazuje na to, aby firma miała debiutować na giełdzie w najbliższym czasie. Chciałabym więc sprzedać akcje pracownicze.

 

Sprzedaż akcji

Parę miesięcy temu zmarł mój ojciec. Wcześniej podarował mi akcje, lecz niestety nie w formie aktu notarialnego. Udałem się do biura maklerskiego w celu sprzedania akcji. Nie uznano aktu darowizny. Wobec tego zbyłem te akcje na podstawie pełnomocnictwa, którego tata udzielił mi za swojego życia. Nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »