.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbieranie głosów i ustalanie wydatków wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 09.02.2011

Czy zdobycie 51% głosów wspólnoty mieszkaniowej pozwala na dokonywanie inwestycji bez zgody i powiadomienia pozostałych członków wspólnoty? Dodam, że u nas dotyczy to inwestycji, które zdecydowanie naruszają wspólny fundusz, a są inicjowane przez pewną aktywną osobę otoczoną gronem sąsiadów (która samodzielnie zbiera wymaganą ilość głosów, chodząc od drzwi do drzwi).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowią przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z treścią art. 32: „o zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany”.

 

O każdym zebraniu musicie być Państwo poinformowani na piśmie. Wprawdzie ustawa nie przewiduje sankcji za naruszenie wskazanego obowiązku, jednakże przyjmuje się, iż może stanowić ono podstawę zaskarżenia uchwały wspólnoty.

 

Odnosząc się do trybu głosowania, zasadą jest głosowanie udziałami, jednakże zgodnie z treścią art. 23 ustawy „uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej”.

 

Możecie więc Państwo wprowadzić głosowanie jeden właściciel = jeden głos.

 

Wspólnota mieszkaniowa jest organizmem demokratycznym. Decyzje podejmują właściciele na zebraniu. Domniemywam, że aktywna osoba, o której Pan wspomina, jest członkiem zarządu wspólnoty. Zarząd jako organ jest wybierany i odwoływany przez właścicieli na zebraniu.

 

Każdą uchwałę można zaskarżyć. Mówi o tym art. 25 ustawy:

 

1. „Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy”.

 

Reasumując, każda uchwała podlega kontroli sądowej. Wspólnota nie może podejmować uchwał dowolnie, jednakże jeżeli większość właścicieli aprobuje decyzję zarządu, jedynym sposobem podważenia uchwały jest powództwo sądowe.

 

Dodam na koniec, że o każdym zebraniu powinniście Państwo być poinformowani. Informacja powinna zawierać porządek obrad.

 

Proszę dokładnie sprawdzić, kto jest zarządem (zarządca nie pojęciem tożsamym) –  jeżeli zarząd jest wskazany w akcie notarialnym, to działania zarządu właścicielskiego są bezprawne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus IV =

06.08.2013

co to za prawnik który na konkretne pytanie ,,o indywidualne zbieranie głosów przez taką aktywną osobę ze wspólnoty mieszkaniowej,, odpowiada takie bzdety.
czy reszta wspólwłaścicieli ma dostawać tylko faktury do zapłaty?
co będzie jeśli taka,, gorliwa osoba ,,zachce miec na klatce schody z marmuru .czy ja za to muszę zapłacić? coś z tym zbieraniem głosów jest nie tak .mam tez teraz taką sytuację u siebie we wspólnocie . dostałam rozliczenie - f-re z ADM do zapłaty(4000 zł) za 2 elektroniczne domofony ,bo jednej lokatorce nie podobał sie stary domofon .zebrała 5 podpisów na 9 mieszkań (starsze osoby) i klamka zapadła. to jest jakis horror. U mnie kamienica stara tynki i balkony odpadają klatka schodowa jak w slamsach , ale mamy domofony elektroniczne. elektronicz

ordynus

08.02.2013

W wielu artykułach, również w tym, jest napisane, że "o każdym zebraniu powinniście Państwo być poinformowani. Informacja powinna zawierać porządek obrad.
Największym problemem jest indywidualne zbieranie głosów, w mojej wspólnocie odbywa się to bez żadnego zebrania, dyskusji, możliwości przedstawienia odrębnych propozycji, otrzymania odpowiedzi w przypadku własnych wątpliwości... Przyjęło się ogólne stosowanie jedynie zbierania podpisów części właścicieli lokali,w celu uzyskania powyżej 50 % udziałów. Dobrze by było, żeby w końcu ktoś napisał, czy również obowiązek zebrania i podania wcześniej tematu planowanej Uchwały jest obowiązkowy przy indywidualnym zbieraniu głosów.

Grażyna

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl