Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na działania prokuratora

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.06.2014

Pół roku temu zaginął mój mąż i kilka dni później policja znalazła go utopionego na brzegu jeziora. Mimo że miał problemy z alkoholem, od początku nie wierzyłam, że sam wpadł do jeziora, ponieważ zawsze zachowywał względną trzeźwość umysłu. Uważałam, że prokurator zignorował sprawę. Skorzystałam z usług jasnowidza, który określił, że męża do jeziora wepchnął kolega podczas bójki. Złożyłam zażalenie na działania prokuratora, sąd je uwzględnił, ale nie wiem, czego mogę się teraz spodziewać. Proszę o rady, bo jutro mam spotkanie z prokuratorem.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z treści Pani pytania wynika, iż w chwili obecnej na skutek postanowienia sądu o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego sprawa jest ponownie przedmiotem rozpoznania organów ścigania.

 

Wskazać należy, iż przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 330 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym „uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić”. Wskazania te są dla prokuratora wiążące.

 

Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.

 

W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W tego rodzaju sprawach niezwykle istotnym dowodem jest dowód z opinii biegłego, który przeprowadził sekcję zwłok Pani męża i ustalił przyczyny śmieci. W każdej tego rodzaju sprawie winna być przeprowadzona sekcja zwłok.

 

Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 2.

 

W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić, czy w prowadzonej sprawie była przeprowadzona sekcja zwłok (otwarcie zwłok), mająca na celu ustalenie przyczyn śmierci Pani męża. Otwarcie zwłok, powszechnie nazywane sekcją zwłok, co do zasady odbywa się w zakładach medycyny sądowej lub w szpitalach. Z czynności tej przeprowadza się protokół.

 

W trakcie składania uzupełniających zeznań winna Pani wskazać na osoby, które mogły w jakikolwiek sposób przyczynić się do pozbawienia Pani męża życia. Wskazanie może nastąpić poprzez podanie rysopisu, wieku, danych osobowych. Należy zatem podać wszystkie osoby, które w tych ostatnich dwóch dniach mogły przebywać z Pani mężem albo z którymi Pani mąż w ostatnim czasie miał problemy.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż „każdy sąd rozpoznający zażalenie w trybie art. 330 § 1 k.p.k. ma pełną możliwość dokonania odmiennej od prokuratora oceny całości lub części materiału dowodowego. Nie może jednak wkraczać w jego kompetencje, naruszać podstawowych zasad rozdziału ról procesowych i samodzielnie dokonywać opisów czynów innych niż te, co do których zapadło postanowienie o umorzeniu” (W. Grzeszczyk, Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, iż winna Pani zapoznać się z postanowieniem sądu uwzględniającym Pani zażalenie i uchylającym postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego celem przeanalizowania, jakie czynności winny wykonać organa ścigania w przedmiotowej sprawie. Podkreślenia wymaga, stosownie do treści art. 330 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania karnego, iż „wskazania te są dla prokuratora wiążące”. Innymi słowy prokuratora jest zobowiązany do wykonania czynności, które zostały przedstawione w orzeczeniu sądowym.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt IV KO 97/10, w którego tezie wskazano, iż „kontrola sądowa decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa, podjętej w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających zasadność doniesienia, powinna polegać na sprawdzeniu, czy w wyniku tych czynności, kompletnych i przeprowadzonych rzetelnie, zdołano zebrać dane wskazujące na konieczność (lub przeciwnie) wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu dokonującego kontroli decyzji prokuratora należy zatem jedynie stwierdzenie, czy zachodzą okoliczności wymagające w postępowaniu przygotowawczym przeprowadzenia dalszych czynności sprawdzających i ewentualnego wskazania, jakich czynności należy dokonać w celu wyjaśnienia tych okoliczności (por. art. 330 § 2 k.p.k.)”.

 

Nie ulega nadto wątpliwości, że w jutrzejszym zeznaniu winna Pani wskazać na korzystanie z usług jasnowidza, bowiem organy ściganie, nie chcąc naruszyć przepisów prawa karnego procesowego, winne jasnowidza przesłuchać w charakterze świadka.

 

Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

 

Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Złożenie zażalenia

Kilkanaście miesięcy temu umorzono mi warunkowo sprawę z art. 158 § 1 K.k. z okresem próby na dwa lata. Sąd ustanowił karę w postaci przekazania kwoty 800 zł na PCK. Ze względu na problemy finansowe jeszcze nie uregulowałem tej kary. Dzisiaj otrzymałem pismo, z którego wynika,

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Moje pytanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. W listopadzie wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien chłopak mnie obraził. Wtedy mój kolega go pchnął. Chłopak upadł niefortunnie, bo uderzył głową o asfalt. W wyniku zdarzenia chło

Skarga na adwokata

Osadzono mnie w areszcie. Dnia 25 stycznia dostałem pismo, iż mam obrońcę z urzędu. Tak się złożyło, że mój kolega 27 stycznia podpisał umowę z obrońcą z wyboru. Kolega zapłacił za obronę. Pech chciał, że obrońca z urzędu i z wyboru to ta sama osoba. Mecenas nie powiadomi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »